31 Temmuz 2007 00:00

??gal alt?ndaki Irak?ta a?l?k yayg?nla??yor

?ngiliz yard?m kurulu?u Oxfam taraf?ndan haz?rlanan raporda, Irak?ta a?l?k ve salg?n hastal?klar?n giderek daha yayg?n hale gelmekte oldu?una dikkat ?ekildi.
?iddetin giderek derinle?en insani krizi g?lgeledi?ine de i?aret edilen ...

Paylaş

?ngiliz yard?m kurulu?u Oxfam taraf?ndan haz?rlanan raporda, Irak?ta a?l?k ve salg?n hastal?klar?n giderek daha yayg?n hale gelmekte oldu?una dikkat ?ekildi.
?iddetin giderek derinle?en insani krizi g?lgeledi?ine de i?aret edilen raporda, Irakl? ?ocuklar?n dramdan ?ok etkilendi?i ve y?zde 28?inin k?t? ve yetersiz beslendi?i, n?fusun y?zde 15?inin kar?nlar?n? doyuracak paray? bulamad???, y?zde 70?lik kesimin de temiz i?me suyundan mahrum oldu?u bildirildi. Raporda ayr?ca, Irakl? ?ocuklar?n y?zde 92?sinin ??renme g??l??? ?ekti?i de belirtildi.
N?fusun ??te birini olu?turan 8 milyon Irakl?n?n acil yard?ma ihtiya? duydu?una i?aret edilen raporda, 2003 y?l?ndan bu yana 2 milyon Irakl?n?n ?lkeyi terk etmek durumunda kald??? hat?rlat?ld?.
2003 y?l?ndan bu yana b?t?n bu g?stergelerdeki olumsuz de?i?imin keskin bi?imde s?rd??? de belirtilen raporda, y?llarca s?ren ambargolar ve sava??n, ?lkeyi, Irak halk?n?n ihtiya?lar?n?n giderilememesi noktas?na getirdi?i kaydedildi.
Oxfam Direkt?r? Jeremy Hobb da konuyla ilgili a??klamas?nda, ?at??malar?n s?rmesi ve Irak?taki kurumlar?n hen?z yeterince g??lenememi? olmas?n?n, insanl?k dram?n? azaltmak i?in g?sterilen ?abalar?n etkisini s?n?rl? k?ld???n? belirtti. (DI? HABERLER)
ÖNCEKİ HABER

D?N???M

SONRAKİ HABER

Bursa’da KESK üyeleri, İstanbul bölge mitingine çağrı yaptı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa