Kuru y?k gemisi karaya oturdu

?stanbul Bo?az? ge?i?inde d?men ar?zas? yapan bir kuru y?k gemisi karaya oturdu. ?zmir Alia?a?dan Romanya?n?n K?stence Liman??na giden T?rk bayrakl? Y?ld?r?m K. isimli gemi, kaptan?n?n beyan?na g?re d?men ar?zas? yapt?.


?stanbul Bo?az? ge?i?inde d?men ar?zas? yapan bir kuru y?k gemisi karaya oturdu. ?zmir Alia?a?dan Romanya?n?n K?stence Liman??na giden T?rk bayrakl? Y?ld?r?m K. isimli gemi, kaptan?n?n beyan?na g?re d?men ar?zas? yapt?.
Geminin ?stanbul Bo?az? Umur Yeri ?nlerinde sabaha kar?? karaya oturmas?n?n ard?ndan ?stanbul Gemi Trafik Hizmetleri taraf?ndan seyir, can, mal ve ?evre emniyetini temin i?in h?zl? tahliye botu ile bir r?mork?r olay yerine g?nderildi. Demir ta??yan 87 metre boyunda, 13.6 metre eninde, 2 bin 430 grostonluk kuru y?k gemisinde, ayr?ca 20 ton dizeloil ve 700 litre loboil (ya?lama ya??) bulundu?u, g?zle kontrollerde ve yap?lan sualt? s?rveyinde ?evre kirlili?ine rastlanmad??? kaydedildi. Gemide bulunan 13 personelin can g?venli?i tehlikesinin bulunmad??? bildirildi. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net