G?NL?K

 • Yine dayam?? adam mikrofonu kar??dakinin a?z?na?Hasmane bi?imde soruyor:


  Yine dayam?? adam mikrofonu kar??dakinin a?z?na?
  Hasmane bi?imde soruyor:
  ?S?yle bakal?m, o ter?rist mi de?il mi??
  Ki, bundan sonra bu soru ile her zamankinden daha fazla kar??la?aca??z.
  Oysa ne kadar ahmak?a bir sorudur.
  Kocaman g?z?k?r, ama i?i ne kadar bo?tur.
  Sorunun yan?t? ne de?i?tirecektir?
  ?yle ya da b?yle denmesi neyi, hangi sorunu ??zecektir?
  Oysa bug?ne kadar o kadar ?ok ?ter?rist? denmi?tir ki?
  Denmi?tir de ne de?i?mi?tir?
  Neyi, hangi meseleyi ??zm??t?r?
  Yine de kurnaz medyan?n aptal kalem??r??
  Ya da ?stratejik azman??, o soruyu bilmem ka? bininci kez sormaktan acayip haz duyuyor.
  ?stelik sorudan sonra bir keyif bir keyif?
  Katili su??st? yakalam?? ?Bek?i Murtaza? gibi kas?m kas?m kas?l?yor!
  Belli ki bir aferin?
  Bir takdir?
  ?Amma da kurnaz adam, nas?l vurdu yumru?u? denilmesini bekliyor!
  Ama aptal bek?i kas?l?rken sokaklarda seri cinayetler devam ediyor!
  Yine de o tarafla ilgilenmiyor; aferin alacak tek form?l? ezberlemi??
  Sordu?u ?eyin kar?? taraf? mahvedece?ini san?yor!
  Nato mermer, nato kafa, ?tesine saks? basm?yor.
  Ve ba??r?yor:
  ?Bak?n ?ter?rist? demedi!?
  Be kurnaz medyan?n aptal yazman?!
  Be kurnaz ileti?imcinin aptal stratejik azman?!
  Sen y?llardan beri ?ter?rist? diye inliyorsun da ne de?i?ti?
  Ortal??? gazlad?n?z gazlad?n?z?
  Y?llar sonra bak?n hangi noktaya gelindi?
  ***
  Oysa ?imdi?
  Tam da ?imdi? ?lke i?in?
  Kans?z ve sava?s?z bir gelecek i?in?
  Yeni bir f?rsat do?mu? bulunuyor.
  ?imdi?
  Tam da ?imdi ?Bar??a Bir ?ans? tan?mak?
  Her zamankinden daha fazla duyarl? ve dikkatli olmak?
  ?Meclis?te ilk sava?? kim ??kartacak, ekranlar?n?z?n ba??ndan ayr?lmay?n, az sonra? diye ba??rmak yerine?
  ?G?zel g?nler g?rece?iz ?ocuklar? diye umutlar a??lamak?
  Umutsuzluk yaratma pe?inde olanlar??
  Karanl?k tablocular??
  ?Kurnaz devletin? derinle?mi? k??k?rt?c?lar?n? tecrit etmek?
  ?Bu ?lkede insanlar vuru?ur?
  Sokaklarda bombalar patlay?p?
  Kan ak?nca senin eline ne ge?iyor?...
  ?nsanlar ?l?nce neden senin gibiler mutlu oluyor?...
  Sen karde? kavgas?ndan m?, bar??tan m??
  Kandan m?, umuttan m? yanas?n? diye sormak gerekiyor.
  ?imdi? ??te tam da ?imdi?
  ?al??mak ve ba??rmak gerekiyor.
  ?Bar??a Bir ?ans!?
  Y?cel Sarpdere
  www.evrensel.net