performans degerlendirme terminolojisi 1

 • Tak?m ?al??mas?na yatk?n: Kalabal???n aras?nda kaynamay? becerebilen ve i? yap?yor imaj? ?izebilen. ?akal.
  Motivasyonu y?ksek: Sazan gibi her i?e atlayan, bilumum angarya ...


  Tak?m ?al??mas?na yatk?n: Kalabal???n aras?nda kaynamay? becerebilen ve i? yap?yor imaj? ?izebilen. ?akal.
  Motivasyonu y?ksek: Sazan gibi her i?e atlayan, bilumum angarya y?klenebilir
  ?ahsiyet.
  Beden dilini kullanabilen: ?Bi su alabilir miyim? derken ka?? g?z? oynayan
  sakat ki?ilik. Ne yapaca?? belli olmaz...
  Problem ??zme yetene?i olan: Havuz problemleri ??zerek b?y?m?? oldu?undan
  her konuda ??z?lecek bir problem arayan, rahats?z miza?l? kolej talebesi.
  Stresle ba?a ??kabilir: D?nya yansa umurunda olmayan rahat ki?ilik,
  gev?eklikte ve lakaytl?kta s?n?r tan?mayan.
  Zaman? iyi kullanan: M?d?r?n?n ruhu bile duymadan, mesayi saatleri i?inde
  kahve i?ip fal bakt?ran, internette gezip solitaire oynayan, icab?nda kuaf?re gidip sa?-ba? bile yapt?ran yarat?c?, ne?eli, e?lenceli ki?ilik.
  De?i?ime a??k: Yalaka, bukalemun, fir?ldak ki?ilik.
  Ko??luk yapabilir: Ara gaz verip ?al??anlar? bedavaya ?al??maya ikna edebilen hin o?lu hin.
  M??teri odakl?: ?irkete kar?? m??terilerle ittifak yapan hain tip. Br?t?s.
  www.evrensel.net