safari

  • Bir Amerikal? ile Japon safari ye ??km??lar. Her ikisi de son teknolojik silahlar? da, birbirlerine nazire yapmak i?in yanlar?na alm??lar. Derken uzakta bir aslan g?r?nm??. Amerikal? lazer t?fe?ini do?rultmu? ve aslana ate? etmi?.


    Bir Amerikal? ile Japon safari ye ??km??lar. Her ikisi de son teknolojik silahlar? da, birbirlerine nazire yapmak i?in yanlar?na alm??lar. Derken uzakta bir aslan g?r?nm??. Amerikal? lazer t?fe?ini do?rultmu? ve aslana ate? etmi?. Ama karavana... Hemen Japon uydudan y?nlendirmeli t?fe?ini do?rultup ate? etmi?. Fakat o da karavana... Aslan bizimkileri farkedince ?zerlerine do?ru gelmeye ba?lam??. Amerikal? mataras?n? ??kar?p bir yudum viski i?mi? ve ac? sonu beklemeye ba?lam??. Japon hemen botlar?n? ??kar?p spor ayakkab?lar?n? giymi?. Amerikal? sormu? :
    - Ne o, aslandan h?zl? m? ko?acaks?n?
    - Yoo, senden h?zl? ko?sam yeter.
    www.evrensel.net