01 Ağustos 2007 00:00

Alex umut verdi

Fenerbah?e tak?m kaptan? Alex, sar?-lacivertli tak?mda ?stlendi?i yeni g?revinde, tak?m?n tecr?beli isimleri T?mer ve Carlos?un da deste?ini g?rece?ine inand???n? s?yledi.

Paylaş

Fenerbah?e tak?m kaptan? Alex, sar?-lacivertli tak?mda ?stlendi?i yeni g?revinde, tak?m?n tecr?beli isimleri T?mer ve Carlos?un da deste?ini g?rece?ine inand???n? s?yledi.
Samand?ra?daki tesislerde antrenmandan sonra bas?n mensuplar?n?n sorular?n? yan?tlayan Brezilyal? futbolcu, her futbolcunun gerekti?inde ?zerine d??en g?revi yapaca??n?, tak?m?n ya??a b?y?k isimleri T?mer ve Carlos?un yard?m?n?n ?nemli olaca??n? ifade etti.
Alex, tak?m arkada?lar? taraf?ndan kaptanl??a lay?k g?r?lmenin ayr? bir mutluluk oldu?unu anlatarak ?unlar? kaydetti: ?Ben her zamanki gibi tak?m?ma yard?m etmek i?in d?zg?n ?al??mak i?in elimden gelen her ?eyi yapaca??m. Kaptan ?mit iken de Tuncay iken de bana ihtiya? duyuldu?u zaman her zaman yard?mc? oluyordum. Yine ayn?s? olacak. Tak?m?m?zda tecr?beli oyuncular da var. T?mer gibi, Carlos gibi. Onlar da biliyorum ki tak?m?n ihtiyac? oldu?u zamanlarda yard?mc? olacaklar, benim gibi. Tak?mdaki di?er tecr?beli oyuncular da bir ?ey yapmas? gerekirse yapacak.?
?Sakatl???m ge?ti?
Alex, ge?en sezon ligin ilk yar?s?ndaki Be?ikta? ma??ndan itibaren sakatl??? nedeniyle performans?nda belli bir limitin ?zerine ??kamad???n? kaydederek, ?Tedaviden sonra kendimi ?ok iyi hissediyorum? dedi.
Yeni sezonda, en az ge?en y?l kadar iyi olup, ?zerine daha da eklemek istedi?ini anlatan Brezilyal? oyuncu, ?Kendimi ?ok iyi hissediyorum. Ge?en y?l b?yle de?ildi. Baz? hareketlerimi k?s?tlamak zorunda kal?yordum. ?imdi gayet iyi durumday?m. Ge?en sezon korner atmakta, frikik atmakta, serbest at?? kullanmakta zorluk ?ekiyordum. Fakat bu sene hi?bir a?r? hissetmiyorum. Hedefim en az ge?en y?lki kadar ba?ar?l? olmak? ?eklinde konu?tu.
Medyada, Galatasaray??n Brezilyal? transferi Lincoln ile s?k?a k?yasland???n?n hat?rlat?lmas? ?zerine Alex, ?ocukluk arkada?? oldu?unu belirtti?i Lincoln??n oynad??? tak?mlarda kalitesini g?sterdi?ini s?yledi.
Kadronun ?ampiyonlar Ligi i?in yeterli olup olmayaca?? y?ndeki soruya verdi?i yan?tta, yetenekli futbolcular?n kadroya dahil edildi?ini belirten kaptan, ?Zico?nun bu sene daha fazla opsiyonu olaca??na eminim? dedi.
?ampiyonlar Ligi?nin kendileri i?in ?nemli ve zor bir kulvar olaca??n? ifade eden Fenerbah?e kaptan?, ellerinden gelen her ?eyi yaparak Avrupa?da g?zel bir sezon ge?irmek istediklerini kaydetti. Alex, Be?ikta? ile K?ln?de yapacaklar? S?per Kupa ma??ndan kupayla d?nmek istediklerini de ifade etti. (SPOR SERV?S?)
ÖNCEKİ HABER

?Necati?ye yeterince f?rsat verdim?

SONRAKİ HABER

Bursa’da KESK üyeleri, İstanbul bölge mitingine çağrı yaptı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa