01 Ağustos 2007 00:00

K?z?l Kmer cezaevi m?d?r? sorguland?

Kambo?ya?y? 1975 ile 1979 y?llar? aras?nda y?neten K?z?l Kmerlerin cezaevi m?d?rlerinden biri, d?n BM deste?indeki Kambo?yal? yarg??larca sorguland?.
A?l?k, zorla ?al??t?rma, hastal?k ve toplu infazlardan dolay? 1.7 milyon ...

Paylaş

Kambo?ya?y? 1975 ile 1979 y?llar? aras?nda y?neten K?z?l Kmerlerin cezaevi m?d?rlerinden biri, d?n BM deste?indeki Kambo?yal? yarg??larca sorguland?.
A?l?k, zorla ?al??t?rma, hastal?k ve toplu infazlardan dolay? 1.7 milyon insan?n katledilmesinden sorumlu tutulan K?z?l Kmerlerin cezaevi m?d?rlerinden Kaing Khek ?ev, ?S-21? adl? cezaevinde uygulanan zul?mle ilgili sorguya ?ekildi.
Ba?kent Phnom Penh?de K?z?l Kmer komutanlar?n?n davas?nda ?n sorgusu yap?lan Kaing?e ek olarak d?rt komutan daha yarg?lanacak. S?z konusu komutanlar?n isimleri sakl? tutuluyor. Kaing, ?Emir kuluydum. Dinlemesem beni kesin ?ld?r?rlerdi? dedi.
?S-21? cezaevinde 16 bin insan hapsedilmi?, ancak sadece 12 ki?i hayatta kalm??t?. Kom?nist Vietnam??n 1979?da K?z?l Kmerlerin zulm?ne son vererek Kambo?ya?y? istila etmesiyle bu ki?ilerin kurtar?lmas? m?mk?n olmu?tu.
K?z?l Kmerlerin lideri olan Pol Pot, 1998?de cang?l i?inde sakland??? evde ?ld?. Pol Pot?un cesedi, ??r?mesin diye bir s?re buz ?ubuklar? i?inde sakland?. (DI? HABERLER)
ÖNCEKİ HABER

Putin?den Abbas?a destek

SONRAKİ HABER

Yüzlerce geyik öldüren avcıya hapis ve ayda 1 kez Bambi izleme cezası

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa