01 Ağustos 2007 00:00

?elikkord?da 3 i??i at?ld?

?elikkord Fabrikas??nda ?al??an ?? i??inin i?ine son verildi. ?z ?elik-?? Sendikas??n?n ?rg?tl? oldu?u fabrikada 288?i kadrolu, yakla??k 400 i??i ?al???yor.

Paylaş

?elikkord Fabrikas??nda ?al??an ?? i??inin i?ine son verildi. ?z ?elik-?? Sendikas??n?n ?rg?tl? oldu?u fabrikada 288?i kadrolu, yakla??k 400 i??i ?al???yor. ?elikkord Fabrikas?, K?sek?y mevkiinde Pirelli Lastik Fabrikas??n?n i?inde ?retim yap?yor.
Fabrika patronu 3 i??iyi i?ten atmas?n?n gerek?esini devams?zl?k ve verimsizlik olarak a??klad?.
Konuyla ilgili olarak g?r??lerini ald???m?z ?z ?elik-?? Kocaeli ?ube Sekreteri Y?ksel ?elik, i?ten atmalar?n haks?z oldu?unu belirterek ???veren i?ten ??karmalar s?ras?nda bir gerek?e g?stermek zorunda. Bu nedenle her zaman bir gerek?esi oluyor. Bizce bu gerek?e haks?z. Arkada?lar?n geri d?nmesi i?in ?abam?z devam ediyor? dedi.
?elikkord i??ileri fazla mesaiye kalmama eylemi yaparak arkada?lar?n?n at?lmas?na tepki g?steriyor. (Kocaeli/EVRENSEL)
ÖNCEKİ HABER

GER?EK

SONRAKİ HABER

Belçika Başbakanı Michel'in istifası, Kral'ın masasında bekliyor

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa