?ener: TSK a??klamas? etkili oldu

Ba?bakan Yard?mc?s? Abd?llatif ?ener, cumhurba?kanl??? se?imi s?recinde Genelkurmay Ba?kan? Orgeneral B?y?kan?t??n a??klamalar?n?n, se?im sonu?lar?na etkisi olmad??? g?r???ne kat?lmad???n? s?yledi.


Ba?bakan Yard?mc?s? Abd?llatif ?ener, cumhurba?kanl??? se?imi s?recinde Genelkurmay Ba?kan? Orgeneral B?y?kan?t??n a??klamalar?n?n, se?im sonu?lar?na etkisi olmad??? g?r???ne kat?lmad???n? s?yledi.
Ba?bakan Yard?mc?s? Abd?llatif ?ener, cumhurba?kanl??? se?im s?recinde ya?ananlar?n oy verme e?ilimini do?rudan do?ruya etkiledi?ini savundu ve s?re? i?inde ya?anan geli?melerin bir b?t?n olarak de?erlendirilmesi gerekti?ini belirtti.
Ba?bakan Yard?mc?s? Abd?llatif ?ener, ?Cumhurba?kanl??? adayl?k s?reci, Anayasa Mahkemesi?nin kamuoyunda hukuk darbesi olarak alg?lanan 367 karar?, 27 Nisan bildirisi, Meclis?teki oylamada ya?ananlar ve merkez sa?daki birle?me ba?ar?s?zl???, s?re? i?inde farkl? kesitler olarak kar??m?za ??k?yor? diye konu?tu. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net