Plan bilerek bas?na s?zd?r?ld?

Washington??n, PKK?ye kar?? Kuzey Irak?ta T?rkiye ile gizli askeri operasyon d?zenlemeyi planlad??? iddias?n?n bas?nda yer almas?n?n ard?ndan, bu tip bir plan?n uygulama ?ans?n?n art?k kalmad??? yorumu yap?l?yor.


Washington??n, PKK?ye kar?? Kuzey Irak?ta T?rkiye ile gizli askeri operasyon d?zenlemeyi planlad??? iddias?n?n bas?nda yer almas?n?n ard?ndan, bu tip bir plan?n uygulama ?ans?n?n art?k kalmad??? yorumu yap?l?yor.
ABD?nin PKK?ye kar?? Kuzey Irak?ta T?rkiye ile gizli askeri operasyon yapmay? planlad??? haberinin Washington Post gazetesi yazar? Robert Novak?a s?zd?r?lmas?n? da uzmanlar, ??nleyici s?zd?rma? olarak de?erlendiriyor. Haberin duyulmas?n?n ard?ndan bu tip bir plan?n uygulanma ?ans? kalmad??? dile getirilirken g?zler, bunun kim taraf?ndan s?zd?r?ld???na ?evrildi.
Washington?daki yorumcular, her durumda, plan?n bas?na s?zmas?n?n PKK?ye kar?? olas? etkili bir tedbiri ve T?rk-Amerikan ili?kilerindeki d?zelmeyi engelledi?ini d???n?yorlar. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net