?G?venlik? yang?n? b?y?yor

??rnak??n ?dil il?esine ba?l? Ma?ara k?y?nde bulunan ve ?g?venlik? gerek?esiyle ate?e verilen ormandaki yang?n b?y?yor. Yang?n?n k?yl?lerin ?z?m ba?lar?n? ve bah?elerine de s??rad??? ??renildi.


??rnak??n ?dil il?esine ba?l? Ma?ara k?y?nde bulunan ve ?g?venlik? gerek?esiyle ate?e verilen ormandaki yang?n b?y?yor. Yang?n?n k?yl?lerin ?z?m ba?lar?n? ve bah?elerine de s??rad??? ??renildi.
Edinilen bilgiye g?re Ma?ara k?y? yak?n?ndaki ormanl?k alan, ?g?venlik? gerek?esiyle askerler ve korucular taraf?ndan ate?e verildi. Bug?n saat 12.00?de ba?layan yang?n, Ma?ara k?y?n?n ?z?m ba?lar?na ve bah?elerine s??rad?. Yezidilerin yo?unlukla ya?ad???, ancak bo?alt?lan ve ?ok az say?da ki?inin ya?ad??? Ma?ara k?y?ndeki yang?n tedirginlik yaratt?. Kendi imkanlar? ile yang?n? s?nd?rmeye ?al??an k?yl?ler, yetkililere yang?n? s?nd?rmeleri i?in ?a?r?da bulundu. Ormanl?k alan?ndaki yang?n ise b?y?yerek devam ediyor. (??rnak/D?HA)
www.evrensel.net