Korucu bask?s?na inceleme

DTP Van ?l Ba?kan? Abdurrahman Do?ar ve parti y?neticilerinden olu?an bir heyet, korucuba?? ?skender Ertu??un bask? yapt??? y?n?ndeki iddialar? ara?t?rmak ?zere Van??n Ba?kale il?esine gitti.


DTP Van ?l Ba?kan? Abdurrahman Do?ar ve parti y?neticilerinden olu?an bir heyet, korucuba?? ?skender Ertu??un bask? yapt??? y?n?ndeki iddialar? ara?t?rmak ?zere Van??n Ba?kale il?esine gitti.
Milletvekili se?imlerinde Demokrat Parti?den (DP) 1. S?ra Milletvekili Aday? olan korucuba?? ?skender Ertu??un, Ba?kale?den oy alamad??? i?in il?e sakinlerine bask? uygulad??? iddia edilmi?ti. DTP Van ?l ?rg?t?, iddialar? ara?t?rmak ?zere il?eye DTP ?l Ba?kan? Abdurrahman Do?ar ba?kanl???nda bir heyet g?nderdi. Heyetin, bask?lara maruz kalan k?ylerde inceleme yapt?ktan sonra il?edeki kamu g?revlileriyle g?r??mesi bekleniyor. DTP heyeti incelemelerini rapor halinde kamuoyuna sunacak. (Van/EVRENSEL)
www.evrensel.net