01 Ağustos 2007 00:00

?Vatanseverlere? 8 tutuklama

Diyarbak?r?da d?zenlenen ?Girdap-2? isimli operasyonda g?zalt?na al?nan ve aralar?nda Vatansever Kuvvetler G?? Birli?i Hareketi Derne?i?nin (VKGHD) y?netici ve sorumlular?n?n da bulundu?u 15 ki?iden 8?i tutukland?.

Paylaş

Diyarbak?r?da d?zenlenen ?Girdap-2? isimli operasyonda g?zalt?na al?nan ve aralar?nda Vatansever Kuvvetler G?? Birli?i Hareketi Derne?i?nin (VKGHD) y?netici ve sorumlular?n?n da bulundu?u 15 ki?iden 8?i tutukland?. Diyarbak?r Emniyet M?d?rl????n?n 27 Temmuz g?n? d?zenledi?i operasyon 1 Kale?nikof uzun namlulu silah, 6 ruhsats?z silah ile ?ok say?da evrak ve dok?manla yakalanan 15 ki?inin Diyarbak?r Cumhuriyet Ba?savc?l????ndaki sorgulamalar? tamamland?. Tutuklanma talebiyle n?bet?i mahkeme sevkedilen san?klardan VKGHD?nin G?neydo?u Anadolu B?lge Temsilcisi Y?ksel Bayrak??n da aralar?nda bulundu?u 8 ki?i tutuklan?rken, 7 ki?i ise tutuksuz yarg?lanmak ?zere serbest b?rak?ld?. VKGHD?lilerin ?Haks?z ekonomik ??kar sa?lamak amac?yla silahl? ?rg?t kurmak?, ?Kamu ihalelerine fesat kar??t?rmak?, ??l?mle tehdit? gibi toplam 25 su?a kar??t??? iddia edildi.
Ergun Poyraz tutukland?
?te yandan, ?mraniye?de ele ge?irilen bombalarla ilgili soru?turma kapsam?nda g?zalt?na al?nan, ?Musa?n?n ?ocuklar? Tayyip ve Emine? ve ?Musa?n?n G?l?? kitaplar?n?n yazar? Ergun Poyraz tutukland?.
Ankara?dan ?stanbul?a getirildikten sonra ge?irdi?i kalp rahats?zl??? nedeniyle hastaneye kald?r?lan Poyraz, soru?turmay? y?r?ten Cumhuriyet Savc?s? Zekeriya ?z taraf?ndan sorguland?. Poyraz??n tutuklanmas?na, evinde yap?lan aramalarda ele ge?irilen belgeler neden oldu. Savc? ?z, Poyraz??n tutuklanma talebine gerek?e olarak ?yasa d??? ?rg?te ?ye olmak?, ?devletin g?venli?ine ili?kin gizli bilgileri ele ge?irmek? ve ?ki?isel bilgileri ele ge?irmek? su?lar?n? g?sterdi.
N?bet?i ?stanbul 9. A??r Ceza Mahkemesi?nde ifadesi al?nan Poyraz, tutuklanarak cezaevine g?nderildi. (HABER MERKEZ?)
ÖNCEKİ HABER

Matematik k?y? okulu kapat?ld?

SONRAKİ HABER

Bursa’da KESK üyeleri, İstanbul bölge mitingine çağrı yaptı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa