Fotoğraf: Evrensel

Be?ikta? Halk Pazar??nda y?k?m

Be?ikta? Halk Pazar??ndaki tezgahlar, Be?ikta? Meydan? D?zenleme Projesi kapsam?nda sabah saat 07.00 s?ralar?nda zab?ta ekiplerince i? makineleriyle kald?r?ld?. Daha sonra pazar?n y?k?m? ger?ekle?tirildi.


Be?ikta? Halk Pazar??ndaki tezgahlar, Be?ikta? Meydan? D?zenleme Projesi kapsam?nda sabah saat 07.00 s?ralar?nda zab?ta ekiplerince i? makineleriyle kald?r?ld?. Daha sonra pazar?n y?k?m? ger?ekle?tirildi. Y?k?m ?ncesi pazarc? esnaflar, tezgahlar?ndaki sebze ve meyveler ile ki?isel e?yalar?n? toplarken baz? esnaflar, kendilerine yer g?sterilmedi?i gerek?esiyle tezgahlar?n? toplamay?nca k?sa s?reli gerginlik ya?and?.
Metin ??ri adl? esnaf, tezgah?ndaki malzemeleri toplamadan y?k?ma ge?ildi?ini belirtmesi ?zerine g?zalt?na al?nd?. Esnaflar?n, mallar?n? kamyonlara y?klemesinin ard?ndan pazarda bulunan tezgahlar?n tamam? y?k?ld?. Zab?ta yetkilileri, y?k?m karar?n?n bir y?l ?nceden esnaflara tebli? edildi?ini iddia etti. Yetkililer, Demokrasi An?t? ?evresinde bulunan ?stge?idin alt?ndaki i? yerlerinin de y?k?laca??n?, buras?n?n ye?il alan olarak kullan?laca??n? bildirdiler.
Pazarda 20 y?ld?r esnafl?k yapt???n? s?yleyen Hamit Yet?t, ?Buradan ?ocuklar?m?za ekmek g?t?r?yorduk. Ba?ka yapacak i?imiz yok. Herkes ceketini al?p memleketine gidecek? dedi. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net