?Cumhurba?kan? ayr?mc?l?k yap?yor?

Cumhurba?kan? Ahmet Necdet Sezer, Meclis'e giren partilerin genel ba?kanlar?yla tek tek g?r??erek kutlayaca??n? a??klad?.


Cumhurba?kan? Ahmet Necdet Sezer, Meclis'e giren partilerin genel ba?kanlar?yla tek tek g?r??erek kutlayaca??n? a??klad?. Ancak Meclis'te 20 milletvekiliyle temsil edilecek olan Demokratik Toplum Partisi?ne (DTP) randevu vermedi.DTP?li Milletvekili S?rr? Sak?k, Cumhurba?kan? Sezer'in kuruldu?u g?nden beri DTP?ye hi?bir resepsiyon ve davette yer verilmemesini 'ayr?mc?l?k' olarak niteledi. Cumhurba?kan?'n?n her kesimi kucaklamas? gerekti?ini ifade eden Sak?k, ?Bu ?lkeyi y?netenler kendilerini efendi, ba?kalar?n? da k?le olarak g?rmekten vazge?melidir. Herkes halk?n iradesine sayg?l? olmak zorundad?r. Tayip Erdo?an kadar Ahmet T?rk de me?rudur? ?eklinde g?r??lerini dile getirdi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net