performans degerlendirme terminolojisi 2

 • Temsil yetene?i olan: Her toplant?da deme? veriyormu??as?na havalara giren, kendini bir ?ey sanan, burnu havada ki?ilik.
  D??ar?ya a??k bir ki?ili?e sahip: S?rekli ofis d???nda gezip dola?an.


  Temsil yetene?i olan: Her toplant?da deme? veriyormu??as?na havalara giren, kendini bir ?ey sanan, burnu havada ki?ilik.
  D??ar?ya a??k bir ki?ili?e sahip: S?rekli ofis d???nda gezip dola?an.
  ?yi ileti?im becerilerine sahip: S?rekli telefonla konu?ur.
  Ortalama bir eleman: Kafas? pek basmaz.
  ?st?n niteliklere sahip: ?imdiye kadar ?nemli bir hata yapmad?.
  ??i her zaman birinci ?nceliktir: Fl?rt bulamayacak kadar ?irkin.
  Ailesinin sosyal hayati aktifdir: E?i ve ?ocuklar? da kafa ?eker.
  S?ratli d???n?r: ?yi bahaneler uydurur.
  Dikkatlice d???n?r: Karar veremez.
  Mant???n? iyi kullan?r: ??i ba?kas?na yapt?r?r.
  Kendini ?ok iyi ifade edebilir: T?rk?e konu?abilir.
  Liderlik yeteneklerine sahiptir: Uzun boyludur veya ba??ra ?a??ra konu?ur.
  Gelece?i ?ok iyi okur: Baya?? ?ansl?d?r.
  Ne?esi yerindedir: Belden asa?? bir ?ok f?kra bilir.
  Kariyerine ?ok ?nem verir: Adam? arkadan b??aklayabilir.
  www.evrensel.net