?ld?ren hatalar

?in'in do?u kesimindeki Jiangsu eyaletine ba?l? ?inyi ?ehrindeki hayvanat bah?esinde bir di?i kaplan, bak?c?s?n? ?ld?rd?. Zhang soyadl? 60 ya?lar?ndaki bak?c?n?n arkada?lar?, Yeni ?in Haber Ajans?'n?n bir muhabirine yapt?klar?


?in'in do?u kesimindeki Jiangsu eyaletine ba?l? ?inyi ?ehrindeki hayvanat bah?esinde bir di?i kaplan, bak?c?s?n? ?ld?rd?. Zhang soyadl? 60 ya?lar?ndaki bak?c?n?n arkada?lar?, Yeni ?in Haber Ajans?'n?n bir muhabirine yapt?klar? a??klamada, Zhang'?n temizlik s?ras?nda erkek kaplan? i? kafese ald???n?, ancak di?i kaplan? d?? kafeste unuttu?unu belirttiler. Olaydan sonra polis, turistleri ve ?al??anlar? hayvanat bah?esinden ??kar?rken, di?i kaplan? silahla ?ld?rd?. Bu arada hayvanat bah?esindeki tek uyu?turucu silah da kafeste bulundu.
?in'de do?al ortamda 30 bin, ?lke ?ap?ndaki hayvanat bah?elerinde 5 bin kadar kaplan bulunuyor. Ancak hayvanat bah?elerindeki g?venlik sorunlar?ndan dolay? zaman zaman ?l?mle sonu?lanan kazalar ya?an?yor.
Daha ?nce de olmu?tu
G?neydeki Hainan eyaletinde, May?s 2006'da meydana gelen ba?ka bir olayda da bir kaplan, kafesini temizleyen Taylandl? bak?c?s?n? par?alam??t?. ?ubat ay?nda g?neybat?daki hayvanat bah?esinde yine bir kaplan, hayvanlarla resim ?ektirmek isteyen 6 ya??ndaki bir k?z ?ocu?unu ?ld?rm??t?. Bundan iki ay sonra da bir tatil k?y?n?n ?itlerine t?rmanan ?? okul arkada??, ellerindeki ?ubuklarla hayvanlar? taciz ederken 9 ya??ndaki bir ?ocuk timsaha yem oldu. (TOPLUM YA?AM)
www.evrensel.net