Hem ???kl? hem m?zikli serinlik

?in?in kuzeyindeki ?? Mo?alistan ?zerk b?lgesinin ba?kenti Hohhot?da rengarenk ???kland?r?lm?? m?zikli f?skiye, s?cak g?nlerin ak?amlar? ve gecesinde hem serinlik veriyor, hem de g?zel m?zik e?li?inde g?rsel ??len sunuyor.


?in?in kuzeyindeki ?? Mo?alistan ?zerk b?lgesinin ba?kenti Hohhot?da rengarenk ???kland?r?lm?? m?zikli f?skiye, s?cak g?nlerin ak?amlar? ve gecesinde hem serinlik veriyor, hem de g?zel m?zik e?li?inde g?rsel ??len sunuyor. Bu g?rsel ve i?itsel ??len yaln?z ba?kentlilere sunulan bir nimet de?il. Bu f?skiyenin benzerlerini Orta Asya, ?in ve Mo?olistan?daki kentlerin meydanlar?nda yayg?n olarak g?rmek m?mk?n. M?zikli f?skiyeler halk?n da olduk?a ilgisini ?ekiyor. (Foto?raf: XIN HUA)
www.evrensel.net