Ruhlar Evi tv8 21,15

The House Of The Sprits
Y?netmen:
Bille August
Oyuncular: Jeremy Irons, Meryl Streef, Glenn Close Antonio Banderas


Isabelle Allende?nin ?nl? roman?ndan beyazperdeye uyarlanan ?Ruhlar Evi?, 1926 y?l?nda Arjantin?de ba?l?yor. Zengin bir adam?n k?z? olan Rosa?ya kalbini kapt?ran gen? Esteban, sevdi?i kad?nla evlenebilmek i?in zengin olmaya and i?er ve bu ama?la alt?n madenlerinde ?al??maya ba?lar. Ne var ki babas? i?in koyulan bir zehir yanl??l?kla Rosa?y? ?ld?r?r ve Esteban??n d?nyas? karar?r. Tres Marias adl? terk edilmi? bir ?iftli?e yerle?en Esteban, 20 y?l boyunca burada ya?ar ve t?m vaktini buray? adama ?evirmeye adar. 20 y?l sonra Rosa?n?n k???k k?zkarde?i Clara ile kar??la?an Esteban??n hayat? bir kez daha alt?st olmak ?zeredir. Cannes Film Festivali?nin gedikli isimlerinden Bille August??n y?netti?i film, etkileyici bir drama.
www.evrensel.net