?T?rkiye?de gol atmak zor?

Fenerbah?e?nin S?rp futbolcusu Mateja Kezman, S?per Lig?in kalitesi kar??s?nda ?a??rd???n? vurgulayarak, ?T?rkiye?de gol atman?n ?spanya, Hollanda ve ?ngiltere?den ?ok daha zor oldu?unu s?yleyebilirim? dedi.


Fenerbah?e?nin S?rp futbolcusu Mateja Kezman, S?per Lig?in kalitesi kar??s?nda ?a??rd???n? vurgulayarak, ?T?rkiye?de gol atman?n ?spanya, Hollanda ve ?ngiltere?den ?ok daha zor oldu?unu s?yleyebilirim? dedi.
Kezman, Futbol Federasyonu?nun ayl?k resmi yay?n organ? Tam Saha dergisinin a?ustos say?s?nda yer alan r?portaj?nda, S?per Lig?i nas?l buldu?unun sorulmas? ?zerine ?unlar? ifade etti: ?Biraz ?a??rd?m. D?r?st olmak gerekirse kalitenin, sahalar?n ve stadyumlar?n bu kadar iyi olmas?n? beklemiyordum. Fenerbah?e oynad??? zaman t?m statlar doluyor. ?ok iyi bir futbol atmosferi oldu?una inan?yorum. Sert bir futbol oynan?yor, gol atmak hi? kolay de?il. Gol atman?n ?spanya, Hollanda ve ?ngiltere?den ?ok daha zor oldu?unu s?yleyebilirim. Savunma oyuncular? g??l? ve hemen hemen t?m tak?mlar tek forvet oynuyor. T?rkiye?de bu sistem ?ok pop?ler. Burada tak?mlar genellikle savunma ?ncelikli oyun anlay???na sahip.?
?15-20 gol, b?y?k ba?ar??
T?rkiye?de oynanan futbolun temposuyla ilgili bir soruya da Kezman ?u yan?t? verdi: ?Ma?lar belki ?ok y?ksek bir tempoyla oynanm?yor ama ?ok da d???k bir tempo yok. Buraya gelirken gol atman?n ?ok kolay olaca??n? d???nm??t?m. Hollanda?daki istatistiklerime ula??r?m sanm??t?m ama hem sistemden hem de ligdeki rekabetten bu rakamlara ula?mam zor. Kendi evimizde oynarken tak?mlar 7 ki?iyle s?rekli savunma yap?yor. Bu durumda gol atmak da biraz zor oluyor. Bence bu ligde 15-20 gol atmak b?y?k ba?ar?d?r.?
?Zico?nun sistemi savunma a??rl?kl??
?Fenerbah?e?de tek santrfor olarak oynuyorsunuz. Bu pozisyondaki rol?n?zden memnun musunuz?? ?eklindeki soruya ise Mateja Kezman ?u yan?t? verdi: ?Bu ger?ekten zorlu bir i?. Ama bunu yapmak zorunday?m. Teknik direkt?r b?yle bir sistem koyuyorsa bunu kabul etmeniz gerekir. B?yle bir pozisyonda oynamak, bir sezonda 25 gol atmam? da sa?layacak f?rsatlar? yakalamam? zorla?t?r?yor tabii. Oynad???m?z oyuna bakt???n?z zaman benden bu kadar gol atmam? beklememeniz gerekir. Bu sistemde gol pozisyonuna girmeden bitirdi?im ma?lar da oluyor. Zico?nun sisteminde g??l? bir savunmayla gol yememeyi ve ataca??m?z gol veya gollerle ma?? kazanmay? hedefliyoruz. Bazen gol atars?n?z, bazen atamazs?n?z ama bu sistemde elimden gelenin en iyisini yap?p her sezon 15-20 gol aras? atmay? hedefliyorum.? (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net