??ki transfer daha yapabiliriz?

Galatasaray Teknik Direkt?r? Karl Heinz Feldkamp, ?Baz? futbolcular?m?n durumlar?ndan memnun de?ilim. Bunu onlarla a??k a??k konu?tuk? dedi.Bolu?da bir bas?n toplant?s? d?zenleyen Karl Heinz Feldkamp, transfer...


Galatasaray Teknik Direkt?r? Karl Heinz Feldkamp, ?Baz? futbolcular?m?n durumlar?ndan memnun de?ilim. Bunu onlarla a??k a??k konu?tuk? dedi.
Bolu?da bir bas?n toplant?s? d?zenleyen Karl Heinz Feldkamp, transfer konusuyla ilgili olarak, ?Biz ?u anda transfer yapmak istiyoruz. Hatta UEFA?da oynayaca??m?z ilk ma?ta g?rev yapabilecek bir futbolcu almay? d???n?yoruz. Tak?ma iki yeni futbolcu gelebilir? ifadesini kulland?.
Forvet transferinin Avrupa?dan m? yoksa G?ney Amerika?dan m? yap?lmas?n? istedi?inin sorulmas? ?zerine Feldkamp, ??yi bir transfer istiyorum. Nereden gelece?i ?nemli de?il. Tabii ki her hoca futbolcusuyla konu?abilmek, onunla iyi uyum sa?layabilmek ister. Ama benim i?in daha ?nemli olan futbolcunun iyi olmas?. Transfer olmazsa da ?u anda sahip oldu?umuz futbolcularla bu i?i yapmaya ?al??aca??m? diye konu?tu.
?Arda hen?z haz?r de?il?
Sar?-K?rm?z?l? tak?m?n hocas?, bir gazetecinin Arda?n?n ge?en sezon en dikkat ?eken oyunculardan biri oldu?unu ifade etmesi ?zerine ??yle konu?tu: ?Arda ge?en sezon ?ok ?nemli bir sakatl?k ge?irmi?. O sakatl?ktan sonra da tam toparlanamad???n? d???n?yorum. ?stanbulspor ma??nda sol tarafta oynad?, oradaki performans?ndan memnun de?ilim. Hen?z tam performans?n? g?stermiyor.?
Alman hoca, ideal 11?i olu?turup olu?turmad???n?n sorulmas? ?zerine, yedi oyuncunun yerinin haz?r oldu?unu bildirdi. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net