Rice Riyad?dan destek ald?

ABD D??i?leri Bakan? Condoleezza Rice, Ortado?u turu kapsam?nda gitti?i Suudi Arabistan?dan, ABD Ba?kan? George Bush?un Ortado?u bar??? i?in ?nerdi?i konferans fikrine destek ald?.


ABD D??i?leri Bakan? Condoleezza Rice, Ortado?u turu kapsam?nda gitti?i Suudi Arabistan?dan, ABD Ba?kan? George Bush?un Ortado?u bar??? i?in ?nerdi?i konferans fikrine destek ald?.
Suudi Arabistan D??i?leri Bakan? Suud el Faysal, Rice?la yapt?klar? g?r??meden sonra ABD Savunma Bakan? Robert Gates?in de kat?ld??? bas?n toplant?s?nda, ?olumlu yanlar? ?ok olan bu giri?imi memnuniyetle kar??lad?klar?n?? s?yledi. ?Bakan Rice?dan kat?l?m i?in davet ald???m?zda, konferans d?zenlendi?inde bunu tart???r ve kat?l?m?m?z? kesinle?tiririz? diyen Faysal, ?srail?in de bu ?abaya kar??l?k vermesi gerekti?ini kaydetti. D??i?leri Bakan? Faysal ayr?ca, 1990?dan beri Irak?ta el?ili?i olmayan Suudi Arabistan??n, Ba?dat?ta b?y?kel?ilik a??lmas?na karar verdi?ini belirtti.
Daha sonra ?srail?e ge?en Rice ve Gates?in turunu, ABD?nin K?rfez ?lkelerine askeri yard?m s?zle?melerini a??klamas?n?n ertesinde yapmas? dikkat ?ekiyor. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net