02 Ağustos 2007 00:00

?htar patrona de?il markete gitti

2003 y?l?nda TEKS?F?e ?ye olduklar? i?in i?ten at?lan ve fabrikalar? kapanan Se-Na Tekstil i??ilerinin i?e iade i?in a?t??? davalardan ikisi sonu?land?. ??e iadelerine h?kmedilen ve 4 ayl?k ?cret ?denmesine karar verilen...

Paylaş

2003 y?l?nda TEKS?F?e ?ye olduklar? i?in i?ten at?lan ve fabrikalar? kapanan Se-Na Tekstil i??ilerinin i?e iade i?in a?t??? davalardan ikisi sonu?land?. ??e iadelerine h?kmedilen ve 4 ayl?k ?cret ?denmesine karar verilen Devrim Delen ve Nilg?n Develi, karar? Se-Na patronuna noter kanal?yla g?nderdi. Ancak karar, Se-Na Tekstil patronuna ula?mas? gerekirken kent merkezi i?indeki bir mahallenin marketine ula?t?.
Fabrikan?n ismini Sentafe Tekstil Sanayi olarak de?i?tiren patronun, ?retimini Tokat Organize Sanayi B?lgesi?nde yap?yor olmas?na ra?men adresi bir market olarak g?z?k?yor.
?? y?ld?r hukuk m?cadelesini s?rd?ren i??iler, ?Bu i?te bir art niyet var. Bize fabrikaya ait bir b?ronun adresi muhatap g?steriliyor. Ancak b?ronun a??lmad???n? biz biliyoruz. Resmen bir oyalama takti?i uyguluyor patron? diye konu?tular.
Davay? kazanan i??ilerden Nilg?n Develi, ?Bu s?re? sonunda da hakk?m?z? alamazsak fabrika ?n?nde eylem yapaca??z. Patron muhatap olarak kar??m?za ??k?p hakk?m?z? elimize teslim edene kadar m?cadeleyi s?rd?rece?iz? dedi.
Se-Na ?irketler toplulu?u i?erisinde di?er fabrikalarda ?al??an toplam 82 i??inin alacaklar?na kar??l?k a??lan dava ise 29 A?ustos?ta Tokat ?? Mahkemesi?nde g?r?lecek.
?u ana kadar alacaklar?na ili?kin dava a?an 30 i??inin davas? ise i??i lehine hak kazan?m?yla sonu?land?. ???ilerin davas?na bakan Avukat Mehmet Can, ???verenin iyi niyetli bir tutum sergilemedi?i a?ikard?r. Yasal m?cadele ve i? kanunlar? ?er?evesinde en iyi sonucu almak i?in ?aba sarf ediyoruz. ??verenin bu tutumu, Tokat ve halk? i?in b?y?k bir gaspt?r? diye konu?tu. (Tokat/EVRENSEL)
ÖNCEKİ HABER

?Grand Plaza?da ya?ananlardan i??iler sorumlu de?il?

SONRAKİ HABER

Seramik fabrikasında ücretlerini alamayan işçiler eylem yaptı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa