02 Ağustos 2007 00:00

Mumcu A?ar?? a??klamaya ?a??rd?

Anavatan Partisi Genel Ba?kan? Erkan Mumcu, Mehmet A?ar?a ?Susarak ger?ekler a???a ??kmaz. ?imdi herkesin ger?e?i s?yleme zaman?d?r? ?a?r?s?nda bulundu.
?stanbul?a gelen Mumcu, Atat?rk Havaliman??nda gazetecilerin sorular?n? ...

Paylaş

Anavatan Partisi Genel Ba?kan? Erkan Mumcu, Mehmet A?ar?a ?Susarak ger?ekler a???a ??kmaz. ?imdi herkesin ger?e?i s?yleme zaman?d?r? ?a?r?s?nda bulundu.
?stanbul?a gelen Mumcu, Atat?rk Havaliman??nda gazetecilerin sorular?n? cevapland?rd?. DP ile birle?me s?recine ili?kin olarak yapt??? ?hesap verme ?a?r?s??na kar??l?k Mehmet A?ar??n a??klamalar? sorulan Mumcu, ?Ben s?yleyece?imi s?yledim. Milletin ger?ekleri bilmeye hakk? var? dedi. ?Kim ne biliyorsa konu?mal?d?r? diyen Mumcu, bu s?rece umut ba?layan milyonlarca insan?n bunu bilmek istedi?ini s?yledi.
Mumcu, ?Polemik yaratmaya gerek yok. Bu i?ler a??z dala??yla konu?ulmaz. Bu i?ler sakin sakin, y?z y?ze, g?z g?ze ve milletin ?n?nde konu?ulur. Kim ne s?ylemek istiyorsa televizyonda milletin ?n?nde a??k?a s?ylesin? diye konu?tu. Mehmet A?ar??n, ??imdi susma zaman?? ?eklindeki s?zleri hat?rlat?lan Mumcu, ?Susarak ger?ekler a???a ??kmaz. Onun i?in sakin olmak laz?m. Sakin sakin konu?mak laz?m. Hakikatleri konu?mak laz?m. A??z dala??na l?zum yok. Bu i?ler kabaday? a?z? ile konu?ulmaz. Bu i?ler sakin sakin, efendi efendi ger?e?i a???a ??karmak i?in konu?ulur. Topluma kar?? sayg?s? olan bunu yapar diye d???n?yorum. Dolay?s?yla ?imdi herkesin ger?e?i s?yleme zaman?d?r. Dolay?s?yla kendisi i?in de bir f?rsat verdi?imi d???n?yorum. Polemik yapm?yorum, bir isnatta ve ithamda bulunmuyorum. Beraberce hesap verelim o kadar? diye konu?tu.
Gazetecilerin ?Yapt???n?z ?a?r?ya say?n A?ar??n s?cak bakmad??? anla??l?yor? ?eklindeki s?zleri ?zerine de Mumcu, ?O kadar sabrettik biraz daha sabretmekten bir ?ey ??kmaz. Olmazsa biz ne biliyorsak, ne anlam??sak, ne g?rm??, ne ??renmi?sek onu bizden soran herkese anlat?r?z? dedi. (?stanbul/EVRENSEL)
ÖNCEKİ HABER

DSP haftaya TBMM?de

SONRAKİ HABER

Akar: Bedelli askerlikten 9 milyar 533 milyon lira gelir elde edildi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa