Avc? se?imi de?erlendirdi

Bin Umut Kocaeli Milletvekili Aday? Mustafa Avc? ?lke geneli ve Kocaeli?deki se?im s?recini de?erlendirdi. Bas?n a??klamas?na Mustafa Avc??y? destekleyen DTP ?l Ba?kan? Nihat Geyik, EMEP ?l Ba?kan? G?ner Kizir, SDP ?l Ba?kan? ...


Bin Umut Kocaeli Milletvekili Aday? Mustafa Avc? ?lke geneli ve Kocaeli?deki se?im s?recini de?erlendirdi. Bas?n a??klamas?na Mustafa Avc??y? destekleyen DTP ?l Ba?kan? Nihat Geyik, EMEP ?l Ba?kan? G?ner Kizir, SDP ?l Ba?kan? Sel?uk Avar, EHP Temsilcisi Yasemin Ba?er, SEH temsilcisi Aysel G?m?? ve Hac? Bekta?i Veli Derne?i Ba?kan? Ali Bu?dayc? da kat?ld?.
DTP Kocaeli ?l b?rosunda d?zenlenen toplant?da Avc?, Bin Umut Adaylar?na y?nelik bir?ok engellerin bulundu?u ko?ullarda se?ime girildi?ini belirtti.
Avc?, ?E?itsiz ko?ullarda yar??an bizler, her t?rl? barajlara ra?men Meclis?e farkl? bir sesin yans?mas? i?in b?y?k ?aba harcad?k. Gelinen noktada bu ?abam?z meyvesini vermi?tir. Meclis?e grup olu?turacak kadar, milletin ger?ek vekilleri girebilmi?tir. Bundan sonraki s?re?te emek?ilerin, ezilenlerin, bar??, ?zg?rl?k ve demokrasi severlerin sesi, bu grup ?zerinden yans?yacakt?r? dedi. (Kocaeli/EVRENSEL)
www.evrensel.net