Enerji anla?mas? BM?yle ?eli?miyor

D??i?leri Bakanl??? S?zc?s? Levent Bilman, T?rkiye ile ?ran aras?nda ge?en ay imzalanan enerji konulu mutabakat zapt?n?n, BM?nin ?ran ile ilgili ald??? kararlarla herhangi bir ?ekilde ?eli?medi?ini s?yledi.


D??i?leri Bakanl??? S?zc?s? Levent Bilman, T?rkiye ile ?ran aras?nda ge?en ay imzalanan enerji konulu mutabakat zapt?n?n, BM?nin ?ran ile ilgili ald??? kararlarla herhangi bir ?ekilde ?eli?medi?ini s?yledi.
Bilman, haftal?k bas?n? bilgilendirme toplant?s?nda, ?T?rkiye d?nya enerji kaynaklar?n?n uluslararas? kullan?ma sunulmas?nda transit bir ?lke niteli?inde. T?rkiye ?zerinden ge?en bir?ok boru hatt? projesi var. ?ran ile imzalanan bir mutabakat muht?ras?d?r ve BM?nin ?ran ile ilgili alm?? oldu?u kararlarla herhangi bir ?ekilde de ?eli?memektedir. T?rkiye enerji kaynaklar?n?n ?e?itlendirilmi? yollarla uluslararas? piyasalara ve T?rkiye?ye nakli konusunda politikas?na devam edecektir? diye cevap verdi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net