Munzur i?in pedal ?evirdiler

Tunceli?deki Munzur Vadisi ?zerine kurulmas? planlanan barajlar? protesto etmek i?in yurt i?i ve yurt d???ndan bir araya gelen yakla??k 20 bisiklet?i, Ankara?dan Tunceli?ye yakla??k 950 kilometrelik yolu pedal ile gidecek.


Tunceli?deki Munzur Vadisi ?zerine kurulmas? planlanan barajlar? protesto etmek i?in yurt i?i ve yurt d???ndan bir araya gelen yakla??k 20 bisiklet?i, Ankara?dan Tunceli?ye yakla??k 950 kilometrelik yolu pedal ile gidecek.
Gelenekselle?tirilmesi d???n?len ?Munzur?a Pedal? eyleminin 2?ncisi i?in Kurtulu? Park??nda bir araya gelen bisikletli grup, ?Munzur tarihtir, Munzur gelecektir, Munzur gelecektir? yaz?l? pankart a?arak, Tunceli?ye do?ru yola ??kt?.
?Munzur?dan bir tas su i?mek i?in Munzur?a pedal ?eviriyoruz? slogan?yla ger?ekle?tirilen eyleme, Almanya?dan da kat?lan eylemcilerle birlikte yakla??k 20 ki?ilik ekip, 9 A?ustos?ta ger?ekle?ecek olan 7. Munzur Do?a ve K?lt?r Festivali?nin ilk g?n? Tunceli?de olmay? planl?yor.
(Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net