Noel Baba?n?n k?y?ne yo?un ilgi

Antalya'n?n Ka? il?esine ba?l? Patara (Gelemi?) k?y?, g?zelli?i ve farkl?l???yla dikkat ?ekiyor. Likya uygarl???n?n ba?kenti ve Noel Baba'n?n do?du?u antik Patara kentinin yan?nda kurulu olan k?yde, neredeyse ...


Antalya'n?n Ka? il?esine ba?l? Patara (Gelemi?) k?y?, g?zelli?i ve farkl?l???yla dikkat ?ekiyor. Likya uygarl???n?n ba?kenti ve Noel Baba'n?n do?du?u antik Patara kentinin yan?nda kurulu olan k?yde, neredeyse hemen hemen her ev pansiyon olarak i?letiliyor. Zeytin ve ?am a?a?lar? aras?nda kurulu Patara'da ?ok b?y?k otel ve tatil k?y? bulunmuyor. Geceyi sessiz ve sakin k?yde ge?iren turistler, g?nd?zleri ise d?nyaca ?nl? Patara Plaj?'nda zaman ge?iriyorlar. B?lgede daha ?ok ?ngilizler, Almanlar ve Frans?zlar tatil yap?yor. ?ngiltere?den gelen Carol Ross, 12 y?l ?nce k?ye yerle?mi?. Babas?n?n burada ?ld???n? belirten Ross, ''Babam?, iste?i ?zerine bu k?ye g?md?k. ?mr?n?n son birka? ay?n? burada ge?irdi. Ben ve e?im burada ?ok mutluyuz. K?yl?lerin hepsi arkada??m?z. Ben art?k Pataral?y?m? diyor. (TOPLUM YA?AM)
www.evrensel.net