Yaz?n spor saatlerini ?zenle se?in

A??r? s?cak havalarda, sporun sabah erken saatlerde veya ak?am saatlerinde yap?lmas? ve spor s?ras?nda s?rekli s?v? al?nmas? gerekti?i belirtiliyor.
Karadeniz Teknik ?niversitesi (KT?) T?p Fak?ltesi Anabilim Dal? Ba?kan? ...


A??r? s?cak havalarda, sporun sabah erken saatlerde veya ak?am saatlerinde yap?lmas? ve spor s?ras?nda s?rekli s?v? al?nmas? gerekti?i belirtiliyor.
Karadeniz Teknik ?niversitesi (KT?) T?p Fak?ltesi Anabilim Dal? Ba?kan? ve Trabzonspor Kul?p Doktoru Do?. Dr. Ahmet Kalayc?o?lu, sporda ani ?l?mlerin, kal?tsal hastal?klar, kalp problemleri, a??r? s?v? kayb? ve doping kullan?m?ndan kaynakland???n? belirtti. Kalayc?o?lu?nun spor yapanlara ?nerileri ??yle: Spor yaparken gaz? ka??r?lm?? maden suyu ve soda gibi ?zellikle do?al i?ecekler ve i?erisinde minerallerin oldu?u s?v?lar tercih edilmeli. Kesinlikle spordan en az iki saat ?nce hafif g?dalar al?nmal?. Spor s?ras?nda ise a??k renkli ve pamuklu k?yafetler tercih edilmeli. Spor sonras?nda ise kesinlikle klimalardan uzak durulmal?. (TOPLUM YA?AM)
www.evrensel.net