?Fazla konu?mam oyunuma bakar?m?

Galatasaray??n ?sve?li futbolcusu Tobias Linderoth, S?per Lig?de sezonu ?ampiyon olarak tamamlay?p gelecek sezon Galatasaray olarak ?ampiyonlar Ligi?nde boy g?stermeyi ?mit etti?ini s?yledi.


Galatasaray??n ?sve?li futbolcusu Tobias Linderoth, S?per Lig?de sezonu ?ampiyon olarak tamamlay?p gelecek sezon Galatasaray olarak ?ampiyonlar Ligi?nde boy g?stermeyi ?mit etti?ini s?yledi.
Linderoth, sar?-k?rm?z?l? kul?b?n ayl?k resmi yay?n organ? Galatasaray dergisinin a?ustos say?s?nda yer alan r?portaj?nda, ??ampiyonlar Ligi ?nemli organizasyon, sonu?ta kul?p baz?nda oynayabilece?imiz en b?y?k kupa. Fakat benim i?in ma? ma?t?r. Her ma?a konsantre olmaya ?al???r?m. ?mit ediyorum Copenhagen?da ya?ad???m bu ?ampiyonlar Ligi deneyimini gelecek sezon Galatasaray ile de ya?ar?m? diye konu?tu.
Galatasaray?a transfer olup da ?stanbul Atat?rk Havaliman??na inince ya?ad?klar?n? anlatan Linderoth, ?unlar? kaydetti: ?Kar??lanmam ?ok fantastikti, o g?n? hi? unutmayaca??m. Oynad???m hi?bir kul?pte taraftarlar beni b?yle kar??lamam??t?. Havaalan?ndaki taraftarlar?n co?kusunu g?r?nce do?ru yere geldi?imi anlad?m. ?stanbul?da belki 300 ki?i ?ho? geldin? deyip, yanaklar?mdan ?pt?. Bu benim hayat?mda ?ok ?nemli ve de?erli bir tecr?be. Medyan?n ilgisi de ?ok b?y?k. Kampta onlarca televizyon ve gazete bizi takip ediyor. Ben ?ok fazla konu?may? seven biri de?ilim, oyunumla var olmak isterim. Benim i?in ?ok ?nemli olan sahada ortaya koydu?um futbol?.
Galatasaray gibi b?y?k bir kul?b?n kendisini transfer etmek istemesinin kariyerinde ?nemli bir ad?m oldu?unu kaydeden ?sve?li futbolcu, ?Copenhagen?de misyonumu tamamlam??t?m. ?ok kaliteli bir tak?ma geldim. ?ncelikle saha d???nda ?ok s?cak kar??land?m. Sadece tak?m arkada?lar?m de?il, kul?b?n profesyonelleri, ?al??anlar? da ?ok yak?nl?k g?sterdi? dedi. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net