Rice??n hedefinde Hamas var

Ortado?u turunu ?srail ve Filistin?de s?rd?ren ABD D??i?leri Bakan? Condoleezza Rice, her iki tarafa da, Filistin?in ?slami direni? ?rg?t? Hamas?? ?oyun d???? tutmalar?n? istedi.


Ortado?u turunu ?srail ve Filistin?de s?rd?ren ABD D??i?leri Bakan? Condoleezza Rice, her iki tarafa da, Filistin?in ?slami direni? ?rg?t? Hamas?? ?oyun d???? tutmalar?n? istedi.
?srail Ba?bakan? Ehud Olmert de, Hamas??n Gazze ?eridi?nde kontrol? ele ge?irmesinden bu yana Rice ile yapt??? ilk g?r??mede, Bat? ?eria?daki g?venlik kontrol?n? k?smen Filistin Devlet Ba?kan? Mahmud Abbas?a ba?l? El Fetih g??lerine b?rakma olas?l???n? g?r??t?.
?srailli h?k?met s?zc?s? David Baker, bunun ancak, ?g?venlik g?vencesi? verilmesi durumunda m?mk?n olaca?? bilgisinin Rice?a iletildi?ini bildirdi. G?r??mede, Bat? ?eria?daki Filistinliler?in g?nl?k ya?amlar?n? olumsuz etkileyen ve hareket ?zg?rl?klerini k?s?tlayan yol engellemelerinin kald?r?lmas? konusunun da g?ndeme geldi?i bildirildi.
Rice, d?n de Filistin Devlet Ba?kan? ve El Fetih lideri Abbas ile Ramallah?ta bir araya geldi.
Bush?a davet
Bu arada, Rice ile bir araya gelen ?srail Cumhurba?kan? ?imon Peres, ABD Ba?kan? George W. Bush?u, ?srail?in 60. y?ld?n?m? nedeniyle d?zenlenecek t?renlere kat?lmak ?zere ?lkesine davet etti. ?imon Peres, ?60. y?ld?n?m?ne yakla??yoruz. Bunu bar?? atmosferinde kutlayaca??m?z? umuyorum. May?s ay?ndaki kutlamalara, ABD Ba?kan? Bush?u da izninizle davet ediyorum? dedi.
?imon Peres ile Condoleezza Rice??n, Bush?un sonbaharda yap?lmas?n? ?nerdi?i Ortado?u Bar?? Konferans? konusunu g?r??t?kleri ??renildi. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net