Demokrat Obama?dan Pakistan?a tehdit

ABD?de, Demokrat Parti?nin iddial? ba?kan adaylar?ndan Senat?r Barack Obama, kendisinin ABD Ba?kan? se?ilmesi durumunda, Pakistan??n Afganistan s?n?r?ndaki b?lgesine askeri operasyon d?zenleyebilece?ini s?yledi.


ABD?de, Demokrat Parti?nin iddial? ba?kan adaylar?ndan Senat?r Barack Obama, kendisinin ABD Ba?kan? se?ilmesi durumunda, Pakistan??n Afganistan s?n?r?ndaki b?lgesine askeri operasyon d?zenleyebilece?ini s?yledi.
Barack Obama, bir d???nce kurulu?unda yapt??? konu?mada, Pakistan Devlet Ba?kan? Pervez M??erref?i, El Kaide?ye kar?? yeterince m?cadele etmemekle su?lad?. Senat?r Obama, El Kaide?nin, Pakistan topraklar?ndaki kamplarda yeni sald?r?lara haz?rland???n? iddia ederek, ?De?eri y?ksek ter?rist hedeflere kar?? istihbarat edinirsek ve M??erref harekete ge?mezse, biz ge?eriz? dedi.
Obama?n?n bu s?zleri, bir Demokrat ba?kan aday?n?n ter?rle m?cadelede ba?ka ?lkelerin de hedef al?nabilece?ini dile getirdi?i ilk ifade oldu. Demokrat Parti i?indeki adayl?k yar???nda anketlere g?re senator Hillary Clinton?in gerisinde 2. s?rada bulunan Obama?n?n, ?sert ve kararl?? bir g?r?nt? ?izmek istedi?i yorumlar? yap?l?yor.
M??erref ??k?? aray???nda
Ge?en haftalarda, Pakistan i?indeki radikal ?slamc?lar? gerek?e g?steren ?st d?zey ABD?li yetkililer, Pakistan?? askeri m?dahaleyle tehdit etmi?ti.
Pakistan?da iktidarda bulunan darbeci General Pervez M??erref?in ba??, hem radikal ?slamc?larla, hem Amerikan tehditleriyle, hem de g?rev s?resinin dolmas?n?n ard?ndan koltu?unu terk etmesini isteyen halk muhalefetiyle dertte.
M??erref?in, bu ?emberden s?yr?lmak i?in ittifak aray???nda oldu?u, s?rg?ndeki eski Ba?bakan Benazir Butto ise, genel se?imler ve ba?kanl?k se?imlerine kat?lmak ?zere bu y?l ?lkesine d?nmek istedi?ini duyurdu. Dubai?de yay?mlanan bir gazeteye deme? veren Butto, ?Pakistan Halk Partisi de, ben de bu y?lki se?imlere kat?laca??z? dedi.
Butto ve M??erref, ge?en cuma Abu Dabi?de bulu?mu?tu. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net