?zk?k?e Hoca g?mle?i!

Fethullah G?len?in g?mleklerini merak eden Ertu?rul ?zk?k, Ekrem Dumanl??n?n kendisine 4 tane g?mlek hediye etti?ini yazd?. H?rriyet?in genel yay?n y?netmeni Ertu?rul ?zk?k, Zaman gazetesinin yeni binas?n? gezmeye gitti


Fethullah G?len?in g?mleklerini merak eden Ertu?rul ?zk?k, Ekrem Dumanl??n?n kendisine 4 tane g?mlek hediye etti?ini yazd?. H?rriyet?in genel yay?n y?netmeni Ertu?rul ?zk?k, Zaman gazetesinin yeni binas?n? gezmeye gitti. Orada Zaman??n genel yay?n y?netmeni Ekrem Dumanl? ile g?r??en ?zk?k, izlenimlerini k??esinde aktard?. Dumanl??n?n odas?ndaki Atat?rk foto?raf?na de?inen ?zk?k, buradan Anayasa?dan Atat?rk??l???n ??kar?lmas? tart??mas?na g?nderme yapt?. ?zk?k??n ??kard??? sonu? da ilgin?ti: ?Modernle?me art?k sadece belli kesimlerin tekelinde de?il.? (MEDYA SERV?S?)
www.evrensel.net