Fotoğraf: AA

Radikal?in kad?n yazarlar? tart???yor

Radikal gazetesinin iki yazar? Nuray Mert ve Perihan Ma?den aras?nda ba?layan sert polemik iki g?nd?r medya kulislerinin tart???lan konular? aras?nda. Nuray Mert, Per?embe g?nk? k??esinde Ma?den?in uzun s?redir k??esinde ad?n? ...


Radikal gazetesinin iki yazar? Nuray Mert ve Perihan Ma?den aras?nda ba?layan sert polemik iki g?nd?r medya kulislerinin tart???lan konular? aras?nda. Nuray Mert, Per?embe g?nk? k??esinde Ma?den?in uzun s?redir k??esinde ad?n? vermeden kendisine sata?t???n? iddia ederek ?Sokak aralar?nda k?st?r?p d?vmeye ?al??t??? kad?n yazarlara benzemem? demi?ti. Tart??ma, se?im ?ncesinde Nuray Mert?in kad?nlara siyasette kota kampanyas?nda t?rban?n dikkate al?nmamas?n? ele?tirmesiyle ba?lad?. Mert, Ma?den?in eski bir yaz?s?na g?nderme yaparak ?Kulaktan dolma kli?elerle siyaset yorumu yapmaya giri?ip, kad?n kotas?na kar?? ??kmay? ?erkek yalakal???? diye ??zetleyen? yazar? demi?ti. (MEDYA SERV?S?)
www.evrensel.net