Konyaspor?a yeni golc?

Konyaspor, Fildi?i Sahilleri as?ll? Frans?z oyuncu Eli Kroupi ile prensipte anla?t?.
Teknik heyetin raporu ve istekleri do?rultusunda sezon ba?lamadan ?nce ...


Konyaspor, Fildi?i Sahilleri as?ll? Frans?z oyuncu Eli Kroupi ile prensipte anla?t?.
Teknik heyetin raporu ve istekleri do?rultusunda sezon ba?lamadan ?nce forvetteki s?k?nt?y? ??zmeyi planlayan Konyaspor y?netimi, uzun s?ren aray??lar?n sonunda arad??? oyuncuyu Birle?ik Arap Emirlikleri?nde buldu.
Yap?lan g?r??melerin ard?ndan Birle?ik Arap Emirlikleri?nde Alwahta tak?m?n?n formas?n? giyen Eli Kroupi ile anla?ma sa?lan?rken, bu oyuncunun ge?en y?l 30 ma?ta 20 gol att??? ??renildi.
Fildi?i Sahilleri as?ll? Frans?z oyuncunun Fransa?da da baz? kul?plerde oynad???n? bildiren yetkililer, 2002 y?l?nda UEFA kupas?nda m?cadele eden Frans?z ekibi Lorient tak?m?n?n formas?n? giyen Kroupi?nin Denizlispor?a kar?? oynad???n? kaydetti.
28 ya??ndaki oyuncu T?rkiye?de oynamak istedi?i i?in Konyaspor?a geldi?ini, ataca?? gollerle hedeflenen ba?ar?ya ula?mada katk? sa?layaca??n? s?yledi.
Konya?ya gelen Kroupi, sabah saatlerinde sa?l?k kontrol?nden ge?irildi. Prensipte anla??lan Kroupi ile son p?r?zlerin giderilmesi durumunda bug?n s?zle?me imzalanaca?? ??renildi. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net