Fotoğraf: AA

g?n?n nas?l ge?ti 1

  • G?n?n nas?l ge?ti hayat?m?
    ?lk yar? ba?aba? bir m?cadele verdim ancak ??leden sonra ?ahsi hatalar?m nedeniyle tarumar oldum.

    br>G?n?n nas?l ge?ti hayat?m? br>?lk yar? ba?aba? bir m?cadele verdim ancak ??leden sonra ?ahsi hatalar?m nedeniyle tarumar oldum. br>G?n?n nas?l ge?ti hayat?m? br>Daha yarat?c? sorular bekliyorum senden, l?tfen biraz ?abala... br>G?n?n nas?l ge?ti hayat?m?br>Yau buras? ev mi, k??lam?? Bari parola ne diye de sor, dur biraz dinlenelim yav! br>G?n?n nas?l ge?ti hayat?m?br>G?n ge?mez, ge?irilir! ?stersen yemekte devam edelim... br>G?n?n nas?l ge?ti hayat?m?br>Burada nas?l ge?tiyse aynen ?yle... Burada Pazartesi ba?ka yerde ?arsamba; burada Sevgililer G?n? ba?ka yerde Kabotaj Bayram? olmuyor ki... br>G?n?n nas?l ge?ti hayat?m?br>Benim haf?zam k?t?d?r bebek, hat?rlamam i?in bir ka? y?z dolar gerek! br>G?n?n nas?l ge?ti hayat?m?br>Kimin kime ge?tigi muallak... Yetkililere bildirdim, ara?t?r?yorlar.
    www.evrensel.net