medeniyet

  • Bir ?ngiliz, bir Frans?z ve Temel g?mr?k kap?s?ndan ge?mek i?in bekliyorlard?. G?mr?k g?revlileri valizlerin kontrol etmeye ba?lad?. ?nce ?ngiliz?in valizine bakt?lar. Valizden 7 adet don ??kt?.


    Bir ?ngiliz, bir Frans?z ve Temel g?mr?k kap?s?ndan ge?mek i?in bekliyorlard?. G?mr?k g?revlileri valizlerin kontrol etmeye ba?lad?. ?nce ?ngiliz?in valizine bakt?lar. Valizden 7 adet don ??kt?. ?Niye 7 tane?? diye ?ngiliz?e sordular. O da ?Haftan?n yedi g?n var. Hepsi i?in bir tane. Pazartesi, Sal?, ?ar?amba...? dedi. ?Vay be! Helal olsun adalarlardaki medeniyete, temizli?e bak.? S?ra Frans?z??n valizine geldi. A?t?lar bakt?lar 8 tane don. ?7?yi anlad?k da niye 8?? diye sordular. Frans?z ?Pazartesi, Sal?, ?ar?amba... Herg?n i?in bir tane, bir tane de ne olur ne olmaz diye yedek ald?m? dedi. ?Vay be! Adamlardaki temizli?e medeniyete bak!? dedi g?revliler. S?ra Temel?e gelince a?t?lar bakt?lar tam 12 adet don. ?Vay be! Ne varsa bizim insan?m?zda var. ?u medeniyete, ?u temizli?e bak!? Sordular ?Neden 12?? Bizimki cevap verdi ?Ocak, ?ubat, Mart...?
    www.evrensel.net