G?NL?K

 • ?yle bir ?ark? vard?:
  ?Tanr? istemezse yaprak d??mezmi?
  Tanr? istemezse insan ?lmezmi?


  ?yle bir ?ark? vard?:
  ?Tanr? istemezse yaprak d??mezmi?
  Tanr? istemezse insan ?lmezmi?
  Sen tanr? m?s?n, beni ?ld?rd?n.
  E?ime dostuma beni g?ld?rd?n...?
  ?ark?n?n s?zleri bir felaket!
  Hani ?Tanr??n?n i?i g?c? ?ok olmasa??
  Ya da s?z meclisten d??ar?, Ba?efendi ?tanr?sal? bir pozisyonda olsa, an?nda ki?ilik haklar?na hakaretten dava a?ar?
  ?? be? milyar? cebe atard??
  Fakat heyhat!
  Tanr?sal i? durumundan kazand??? paray? ilahi i?lere yat?rmak yerine?
  Evlad? mahduma bir gemicik daha al?rd?!
  ??nk? ?ark?n?n s?zleri, ki?ilik haklar?na sald?r?ya giriyor inan olsun!
  Ne demek yani, ?Tanr? istemezse insan ?lmezmi???
  Yani ?imdi Irak i?galini Tanr? m? istedi?
  ?Ey y?ce Bush kulum; Irak?? i?gal et, insanlar? ?ld?r? falan m? dedi?
  Ya da, g?z? a? tekellere Afrika?y? ya?malama yetkisini Tanr? m? verdi?
  ?Gidin Afrika?da ne var ne yok ya?malay?n?
  Geride bu?day ??p? bile b?rakmay?n?
  A?l?k, k?tl?k olsun,
  Bebekler ?ls?n? m? dedi?
  Kanaatimizce bu ?ark?da biraz anti propaganda var gibi!
  Fakat biz bu konuya nereden geldik?
  ***
  Malum, memleket su s?k?nt?s? ya??yor.
  Ankara?da ise durum acil.
  Ankaral? Reis ise her ak?am ?? be? kanalda geyik yap?yor.
  Adam kadrolu tek yorumcu gibi?
  ?stelik her bir ?eyden anl?yor!
  Anlamad??? yerde Tanr??yla insan aras?nda arac?l?k yap?yor!
  Buyurdular ki;
  ?Tanr? isterse susuzluk an?nda biter?...
  Art?k Tanr??n?n Ankara?ya ne gibi bir g?c??? varsa, susuzluk bitmiyor i?te!
  Yine de Ankaral? Reis, Tanr??dan hafif umudunu kesmi? olmal? ki ba?ka bir ??z?m de ?neriyor:
  Ankaral?lar? tatile g?nderiyor!
  ?Susuzlu?a kesin ??z?m:
  Ankara?y? bo?alt?n. Tatile ??k?n!?
  Demek bu abi Afrika?da idareci olsa, b?t?n Afrika?y? tahliye edecek.
  ?Reis Bey ekmek yok, un yok??
  ?Tanr? isterse bir g?nde hepinize ekmek un verir?
  ?Reis Bey hastal?k ?ok, ila? yok? ?ocuklar ?l?yor.?
  ?S?yleyin tatile ??ks?nlar!?
  ?Deniz kenar? m? olsun, yayla m?? Tam pansiyon mu, yar?m pansiyon mu??
  Ancak ortada anla??lmayan bir durum var.
  Daha ka? y?l ?nce Devlet Su ?daresi, Ankaral? reise su i?in ??z?m ?neriyor.
  Ankaral? Reis, ?Su ?ncelikli de?il, yol mol yapal?m, k?pr?l? kav?ak a?al?m? diyor. Su getirmiyor.
  Peki, neden b?yle yap?yor?
  ??nk? o k?pr?l? kav?ak, yol mol i?lerine bak?yor.
  Sulu i?leri Tanr??ya b?rak?yor!
  Y?cel Sarpdere
  www.evrensel.net