ya?ayan sat?rlar - insanl???n y?z karas? iki g?n hiro?ima

?kinci D?nya Sava?? s?ras?nda, 6 A?ustos 1945?te ABD, Japonya?da Hiro?ima?ya 15 bin tonluk TNT?nin patlay?c? g?c?ne e?de?er bir atom bombas? att?. ?? g?n sonras?nda ise ikinci atom bombas? Nagazaki?ye at?ld?. Bu bomban?n patlama g?c? ?ok daha y?ksek, 21 bin tonluk TNT?ye e?itti. ?ki ?ehrin bombalanmas? sonucu y?z binlerce ki?i ?ld?. Hasan H?seyin Korkmazgil, Hiro?ima ?iirinde, insanl?k tarihinin bu en b?y?k k?r?m?n? irdeliyor...


bir sedef kay?kt? capon denizlerinde
alt?n yald?zl? k?rekleri
kimbilir kimlerin ellerinde
capon denizlerinde
yorgundu -sis ??km??t?- ak u?aklar? kalk?yordu alanlardan
uzak kas?mpat?lar ?iziyorduk ???m?? ka??tlara
bayraklar ?rt?yorduk ???m?? ?ocuklara - ?s?n?yorduk
biz ne ?ocuktuk, ama ne ?ocuktuk, nas?l anlatmal? bilmem
poem caponez diyordu- ama nas?l anlatmal? bilmem
alaturka bir ?l?md?, nas?l anlatmal? bilmem.
sular
sular hi? geri d?nm?yorlard?
biz ne krallar b?y?tm???z kiyo
ne kral korkulara alk??lar!
kitaplar indirmi?iz kiyo - s?r?lerle a?l???m?za
sabahlar telli duvakl? geceler kanl? b??akl?
biz ne krallar yemi?iz b?y?k kurtulu?lara
nas?l anlatmal? bilmem
ala?afaklar? s?yler bayraklar?m?z.

kiyo kiyo!
beni g?rm??l???n var m? hi?
ka? galeri ka? yitik kent ka? masal morlu?u so?umaklarda
?l?ler ?i?ek istemiyorlar kiyo
bu elleri hangi topraklar
ben e?siz ser?venler delisi matakatakatuka
takdim ederim kendimi
aynalar parampar?a kiyo
aynalar hiro?ima
fincan?m?n ?st?nde ipincecik bir masal
al?r beni g?t?r?r erguvan yelkenli gemim
g?neyden taa g?neyden bir yel eser kiyo kiyo
kakaolu muzlu bir yel
bilmem ki nerden gelir tokyo bulvarlar?na bahar
yine yaln?z saraylarda yine yaln?z krallar
yine capon denizlerinde bir sedef kay?k
inanmadan ?lmekse pek alaturka
nas?l anlatmal? bilmem
nas?l
nas?l
nas?l sevilir bu alt?n zincir
bu her g?n ?l?m
bu g?ky?z? yas
bu yak?n g?ne?
bu uzak fujiyama
bilmem ki nas?l
bilmem ki neresinden
bilmem ki ka? g?vercin
ka? y?rek
ka? kas?mpat?
ve kocaman g?lleri capon sabahlar?n?n
harakiri karanl?klara...

bilmem ki nas?l ?izmeli bu yuvarlak sar?y?, bu gergin g?ky?z?n?
ve bu ate? kelebekleri
aynalar parampar?a kiyo
aynalar hiro?ima.

sular geri d?nm?yorlar kiyo, sular hi? geri d?nm?yorlar
koklanm?yor bu karanfil bu ba?ka temmuzlarda
daha biz havam?z? bile kullanmam??ken
daha biz hi?bir ?eyimizi kullanmam??ken.
(...)
www.evrensel.net