Phoenix nihayet u?tu

ABD?nin Ulusal Havac?l?k ve Uzay Dairesi NASA?ya ba?l? Phoenix (Anka Ku?u) uydusu d?n uzaya f?rlat?ld?.


ABD?nin Ulusal Havac?l?k ve Uzay Dairesi NASA?ya ba?l? Phoenix (Anka Ku?u) uydusu d?n uzaya f?rlat?ld?. Florida eyaletinde, Atlas Okyanusu k?y?s?nda bulunan Cape Canaveral ana uzay ?ss?nden f?rlat?lan uydu, Mars gezegeninin kuzey kutbundaki ?buz? katmanlar? aras?nda su molek?l? arayacak. Robot uydunun, 25 May?s 2008?de Mars?a inmesi planlan?yor. D?nya bilim kamuoyunun ara?t?rma sonu?lar?n? merakla bekledi?i arac?n f?rlat?l??? bir kez ertelenmi?ti.
Mars??n kuzey kutbu havzas?nda y?z milyonlarca y?ll?k derin donmu? su katman?n?n ?st?ne inmeye ?al??acak Phoenix uydusu, 2.3 metrelik koluyla buz katman?ndan numune almaya ?al??acak. Ara?, i?indeki 8 ?zel f?r?nda alaca?? numuneyi eriterek su analizine tabi tutacak.
Al?nacak sonu?, bir zamanlar s?v? olabilecek ?Merih suyu? i?inde organizma ta??n?p ta??nmad???n?n anla??lmas?n? sa?layacak. B?ylece, Mars?ta ?organik canl?lar i?in ko?ullar? olup olmad??? daha yak?ndan tahmin edilebilecek.
Phoenix, 1970?lerdeki ?Viking Mars Ara?lar?? tasar?s?nda oldu?u gibi ?do?rudan ya?ama ve olas? canl? t?rlerine? bakmayacak. Dolayl? yoldan, ko?ullar?n mikroorganizmalar?n ya?amas? i?in uygun olup olmad???n? irdelemeye ?al??acak. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net