05 Ağustos 2007 00:00

Uras yan?nda ?? karanfil g?t?rd?

?stanbul 1?inci B?lge Milletvekili Ufuk Uras, eski genel ba?kan? oldu?u ?DP?nin ?yeleri taraf?ndan Meclis?e, alk??lar ve sloganlarla u?urland?.

Paylaş

?stanbul 1?inci B?lge Milletvekili Ufuk Uras, eski genel ba?kan? oldu?u ?DP?nin ?yeleri taraf?ndan Meclis?e, alk??lar ve sloganlarla u?urland?. Uras yemin t?renine, yan?nda devrim ?ehitlerini temsilen ?? karanfil g?t?rd?.
Ufuk Uras, Meclis?teki yemin t?reninin ?ncesinde, ezilenlerin yan?nda olaca??na dair partililere ve halka yeminini etti. ?stanbul?dan d?n sabah saatlerinde Ankara?ya y?z? a?k?n partiliyle beraber gelen Uras, ?DP Genel Merkezi?nde co?kuyla kar??land?. Onlarca ki?i halay ?ekerek Uras??n geli?ini kutlad?lar. Kutlamaya, E?itim Sen Genel Ba?kan? Alaaddin Din?er, Emekli-Sen Genel Ba?kan? Veli Beys?len, Ankara 78?liler Derne?i Ba?kan? Ru?en S?mb?lo?lu gibi sendikac?lar ve kitle ?rg?t? temsilcileri de kat?ld?.
A??klaman?n G?venpark?ta yap?lmas?na izin vermek istemeyen polis ile ?DP?liler aras?nda bir s?re tart??ma ya?and?.
G?venpark?ta toplanan kitlenin etraf?, polisler taraf?ndan ?evrildi. Burada konu?an Uras, art?k Meclis?te ?etelere, emek d??manlar?na, kad?n ve ?evre d??manlar?na kar?? duracak bir ses oldu?unu, bir arada ya?am? savunan ortak bir irade oldu?unu dile getirdi. Uras, konu?mas? boyunca Deniz Gezmi?, Yusuf Aslan, H?seyin ?nan ve devrim ?ehitlerini temsil eden ?? karanfili elinde ta??d?. Uras??n, ?Bug?n bu ?? karanfilin talepleri de bizimle beraber. ?sterdim ki bug?n? Hrant Dink, Mina Urgan, Fakir Baykurt, ?lyaslar, H?d?rlar da g?rseydi? s?zleri ?Mahir, H?seyin, Ula?, kurtulu?a kadar sava?? sloganlar?yla kar??land?.
Bir aya??n?n sokakta, bir aya??n?n Meclis?te olaca??n?, bu ?ekilde i? takip?isi milletvekillerini de?ifre edece?ini dile getiren Uras, ?Solun b?t?n renkleri yan yana geldik. Bu ?lkenin kangren olan sorunlar?n? biz ??zece?iz dedik. Bar???, ?zg?rl??? getirece?iz dedik. Alt? ay sonra yan?n?za geldi?imde, iki yakam elinizde olacakt?r? diye konu?tu. (Ankara/EVRENSEL)
ÖNCEKİ HABER

DTP?li belediyeler yeni d?neme haz?rlan?yor

SONRAKİ HABER

Akar: Bedelli askerlikten 9 milyar 533 milyon lira gelir elde edildi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa