Ali Cansun Gaziantepspor?da

Transferi d?neminin h?zl? ekibi Gaziantepspor, Antalyaspor?un forvet oyuncusu Ali Cansun?u renklerine ba?lad?


Transferi d?neminin h?zl? ekibi Gaziantepspor, Antalyaspor?un forvet oyuncusu Ali Cansun?u renklerine ba?lad?.
Gaziantepspor Kul?b? Genel Menajeri Hasan ?etinkaya, yerli ve yabanc? futbolcu transferi ?al??malar?n?n s?rd???n? s?yledi.
?etinkaya, bir s?redir anla?ma zemini arad?klar?, Antalyaspor?dan s?zle?mesini fesheden Ali Cansun ile her konuda anla?maya vard?klar?n? ve bu futbolcuyla Gaziantep?te 1 y?ll?k s?zle?me yapacaklar?n? bildirdi.
?etinkaya, Ali Cansun?un ??Bursa Cup Turnuvas??? nedeniyle Bursa?ya davet edildi?ini, kafileyle Gaziantep?e d?necek olan Ali Cansun?un, daha ?nce transfer edilen Volkan Arslan, ?zg?r Bayer ve U?ur Y?ld?r?m ile birlikte imza t?reninde s?zle?meyi imzalayaca??n? kaydetti.
Tak?mda i? dengeleri bozmamaya ?zen g?sterdiklerini, gelecek hafta i?inde yabanc? bir forvet oyuncuyla anla?acaklar?n? ifade eden ?etinkaya, ??G?r?ld??? gibi nokta transferler yap?yoruz. Aya??m?z? yorgan?m?za g?re uzat?yoruz. ?u anda ?ok iyi bir yabanc? forvetle g?r??melerimiz s?r?yor. Umar?m lig ba?lamadan ?nce bu oyuncuya imzay? att?r?r?z?? diye konu?tu.
Afanou kadro d??? b?rak?ld?
?te yandan Gaziantepspor, 28 ya??ndaki Frans?z stoper Kodjo Afanou?yu s?resiz kadro d??? b?rakt?. Kul?pten al?nan bilgiye g?re, tecr?beli stoper Kodjo Afanou ?nceki g?n ??Bursacup?? turnuvas?nda oynanan ?stanbul B?y?k?ehir Belediyespor ma??ndaki disiplinsiz hareketleri nedeniyle teknik direkt?r Mesut Bakkal taraf?ndan s?resiz kadro d??? b?rak?ld?. Kampa ge? kat?lan Afanou hakk?ndaki karar Mesut Bakkal ve Hasan ?etinkaya?n?n verece?i rapor do?rultusunda ?n?m?zdeki hafta yap?lacak y?netim toplant?s?nda al?nacak. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net