ABD?li askere 110 y?l hapis

Irak??n Mahmudiye kasabas?nda, 14 ya??ndaki Irakl? bir k?za tecav?z ettikten sonra k?z? ve ailesini ?ld?rmekten su?lu bulunan ABD?li asker, 110 y?l hapis cezas?na ?arpt?r?ld?


Irak??n Mahmudiye kasabas?nda, 14 ya??ndaki Irakl? bir k?za tecav?z ettikten sonra k?z? ve ailesini ?ld?rmekten su?lu bulunan ABD?li asker, 110 y?l hapis cezas?na ?arpt?r?ld?.
23 ya??ndaki er Jesse Spielman??n davas?, ABD?nin Kentucky eyaletinde askeri mahkeme taraf?ndan g?r?ld?. Savc?lar, Spielman??n ?rza ge?me veya cinayetlerde yer al?p almad??? konusunda a??klamada bulunmad?, ancak Spielman??n di?er askerlerin i?leyecekleri su?tan haberdar oldu?u halde eve gitti?ini ve g?zc?l?k yapt???n? s?yledi.
Spielman, ayn? su?tan yarg?lanan 4 asker aras?nda en y?ksek hapis cezas?na ?arpt?r?lan asker oldu.
Daha ?nce su?lar?n? itiraf eden di?er 3 asker, 5 ile 100 y?l aras?nda de?i?en hapis cezalar?na ?arpt?r?ld?.
Irak??n Mahmudiye kasabas?nda 12 Mart 2006?da meydana gelen olayda, ABD?li askerler, Abir Kas?m El Cenebi adl? 14 ya??ndaki Irakl? k?za tecav?z ettikten sonra k?z? ve anne ve babas? ile k?z karde?ini ?ld?rm??lerdi. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net