??rencilerden K?rt gazeteciler i?in a?l?k grevi

Federal K?rdistan B?lgesi?nin Hewl?r (Erbil) kentinde okuyan bir grup ?niversite ??rencisi ?ran?da idama mahkum edilen K?rt gazeteciler Adnan Hesen ve Meriwe Potimar i?in a?l?k grevi ba?latt?. Gazetecilerin aileleri de bug?n S?leymaniye kentinde konuya ili?kin bas?n a??klamas? d?zenleyecek


Federal K?rdistan B?lgesi?nin Hewl?r (Erbil) kentinde okuyan bir grup ?niversite ??rencisi ?ran?da idama mahkum edilen K?rt gazeteciler Adnan Hesen ve Meriwe Potimar i?in a?l?k grevi ba?latt?. Gazetecilerin aileleri de bug?n S?leymaniye kentinde konuya ili?kin bas?n a??klamas? d?zenleyecek.
Hewler?deki Selahattin ?niversitesi?de okuyan bir grup ??renci K?rt gazeteciler Adnan Hesen ve Meriwe Potimar?? idama mahkum eden ?ran?? k?namak amac?yla Gazeteciler Sendikas? ?n?nde a?l?k grevi ba?latt?. Merkezi Paris?te bulunan Gazetesiz Gazeteciler ?rg?t?, Federal K?rdistan B?lgesi Temsilcisi Xalid Ali, gazetecilere idam veren ?ran?? k?namak amac?yla 3 g?nl?k a?l?k grevi eylemi ba?latt?klar?n? s?yledi. Eylemle, K?rt gazetecilere destek vermek ve durumlar?n? d?nya kamuoyuna ta??mak istediklerini belirten Ali, ?Kamuoyu ve Irak h?k?meti de idam cezas?n?n durdurulmas? i?in ?ran?a bask? uygulamal?. ?ran biran ?nce verdi?i idam cezas?n? bozarak, bu hatadan d?nmelidir? dedi.
?mza kampanyas? ba?lat?ld?
K?rt gazetecilere yard?m etmek amac?yla imza kampanyas? ba?lat?ld???na dikkat ?eken Ali, herkesin imza kampanyas?na kat?lmas?n? isteyerek, ?Gazetecilerin idam?na ili?kin K?rdistan B?lgesi?nde el bildirileri da??tt?k. Bildirilerimiz bir?ok internet sitesinde yay?nland?. Herkes kampanyam?za kat?lmal?d?r. ?ran devleti K?rt gazetecileri biran ?nce serbest b?rakmal?d?r? diye konu?tu. Federal K?rdistan B?lgesi?nin S?leymaniye kentinde de 30 ?niversite ??rencisi ayn? ama?la 3 g?nl?k a?l?k grevi ba?latm??t?.
?te yandan K?rt gazeteciler Hesen ve Potimar??n aileleri bug?n S?leymaniye kentinde konuya ili?kin bas?n a??klamas? d?zenleyecek. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net