Fotoğraf: Evrensel

Maliki, S?nni bakanlar?n istifas?n? kabul etmedi

Irak Ba?bakan? Nuri El Maliki, h?k?metindeki 6 S?nni bakan?n istifas?n? kabul etmedi. Irak Ba?bakanl????ndan bir kaynak, istifalar?n? ge?en hafta sunan Ba?bakan Yard?mc?s? Selam El Zubayi ile di?er 5 bakan?n g?revlerinden ayr?lma taleplerinin ba?bakan taraf?ndan uygun bulunmad???n? s?yledi


Irak Ba?bakan? Nuri El Maliki, h?k?metindeki 6 S?nni bakan?n istifas?n? kabul etmedi. Irak Ba?bakanl????ndan bir kaynak, istifalar?n? ge?en hafta sunan Ba?bakan Yard?mc?s? Selam El Zubayi ile di?er 5 bakan?n g?revlerinden ayr?lma taleplerinin ba?bakan taraf?ndan uygun bulunmad???n? s?yledi.
Parlamentodaki en b?y?k S?nni grup olan Uyum Cephesi?ne ?ye bakanlar?n istifa etmekte kararl? olduklar? belirtiliyor.
Uyum Cephesi?nden bir yetkili, Maliki?nin geri ?evirmesine ra?men bakanlar?n istifa konusunda ?srarc? olacaklar?n? s?yledi. Yetkili, Maliki?nin istifalar? kabul edip etmemesinin ?kendileri i?in bir ?eyi de?i?tirmedi?ini? belirtti. Uyum Cephesi, ge?en hafta Maliki liderli?indeki ?iilerin a??rl?kta oldu?u koalisyon h?k?metini, ana konularda dan??malarda bulunmamakla su?lam?? ve g?venlik konular?nda daha fazla s?z hakk? istedi?ini belirterek h?k?metteki ?al??malar?n? ask?ya alm??t?. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net