Fotoğraf: Evrensel

Afganistan?da hafta sonu bilan?osu: 25 ?l?

Afganistan?da, hafta sonundaki ?iddet olaylar? ve ?at??malarda 10?u polis 25 ki?i ?ld?. Polis kaynaklar?, do?udaki Kunar vilayetinde bir polis arac?n?n Taliban??n yerle?tirdi?i san?lan bir may?na ?arpmas? sonucu 3 polisin ?ld???n? bildirdi


Afganistan?da, hafta sonundaki ?iddet olaylar? ve ?at??malarda 10?u polis 25 ki?i ?ld?. Polis kaynaklar?, do?udaki Kunar vilayetinde bir polis arac?n?n Taliban??n yerle?tirdi?i san?lan bir may?na ?arpmas? sonucu 3 polisin ?ld???n? bildirdi.
Kunar?da Taliban militanlar?yla g?venlik g??leri aras?nda ??kan ?at??malarda da 2 polis ve 4 Taliban militan? ?ld?, 2?si yaraland?. G?neydeki Kandahar?da da Taliban militanlar?n?n yerle?tirdi?i bomban?n patlamas? sonucu 2 sivilin ?ld??? bildirildi.
Polis kaynaklar?na g?re, s?k s?k ?at??malara sahne olan Zari b?lgesinde d?n meydana gelen patlamada 4 sivil ?ld?. Yine Zari?de Taliban militanlar?n?n bir karakola d?zenledi?i sald?r?da 1 polis ?ld?r?ld?.
??i?leri Bakanl??? kaynaklar?, ba?kent Kabil?in g?neyindeki Logar vilayetinde ?nceki gece pusuya d???r?len 4 polisin ?ld?r?ld???n? duyurdu. Bu sald?r?n?n ard?ndan g?venlik g??leriyle ?at??an 5 Taliban militan?n?n da ?ld?r?ld??? belirtildi. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net