Tekstilde grev kararlar? as?l?yor

TEKS?F, toplus?zle?me g?r??melerinde anla?ma sa?lanamamas? ?zerine bug?nden itibaren 17 i?yerinde grev karar? as?yor. TEKS?F Genel Merkezi taraf?ndan yap?lan a??klamada, resmi arabulucu a?amas?nda da anla?ma sa?lanamamas? ?zerine 3 A?ustos?ta grev karar? al?nd??? bildirildi


TEKS?F, toplus?zle?me g?r??melerinde anla?ma sa?lanamamas? ?zerine bug?nden itibaren 17 i?yerinde grev karar? as?yor. TEKS?F Genel Merkezi taraf?ndan yap?lan a??klamada, resmi arabulucu a?amas?nda da anla?ma sa?lanamamas? ?zerine 3 A?ustos?ta grev karar? al?nd??? bildirildi.
Sendikadan yap?lan a??klamada, 17 i?yerinde grev karar? al?nd???, bug?nden itibaren ise i?yerine as?laca?? ilan edildi. S?zle?me g?r??melerinin ba?lad??? g?nden bu yana patronlar?n, ilk alt? ay i?in s?f?r zam ve yeni i?e girecek i??ilere s?f?r ikramiye dayatt???n?n hat?rlat?ld??? a??klamada, bu tekliflerin kesinlikle kabul edilemeyece?i belirtildi. Tekliflerin hayat?n ger?ekleri ile ba?da?mad???n?n vurguland??? a??klamada; tekstil ve haz?r giyim sekt?r?n?n bunal?ml? g?nleri atlatt???, ihracat rakamlar?n?n da g?nden g?ne artt??? vurguland?. ?Tabandan gelen yo?un talepler g?z ?n?ne al?narak grev karar? al?nm??t?r? denilen a??klamada, kazan?lm?? haklardan taviz verilmeyece?i belirtildi.
?lk olarak grev kararlar?n?n as?laca?? i?yerleri ?unlar; S?kta?, Narin Tekstil, Y?nsan, Levis, Saray Hal?, Kasar ve Dual, Pisa Tekstil, Alt?ny?ld?z, Bahariye, Kordsa ve Vakko.
Haklardan taviz yok
D?SK/Tekstil Genel Sekreteri Muharrem K?l?? gazetemize yapt??? a??klamada, bu hafta toplanacak genel y?netim kurulu toplant?s?nda izleyecekleri yolu belirleyeceklerini ifade etti.
?K?rm?z? ?izgilerimizin ge?ilmesine izin vermeyece?iz? diyen K?l??, kazan?lm?? haklardan taviz vermemekte kararl? olduklar?n? dile getirdi. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net