?ki ayda 113 ki?i damdan d??t?!

Yaz mevsimiyle birlikte y?ksekten d??me vakalar?nda g?zle g?r?l?r bir art?? ya?an?yor. ANF?nin haberine g?re a??r? s?caklar?n ya?and??? Diyarbak?r?da, Haziran ve Temmuz aylar?nda Devlet Hastanesi?ne bacak, kol k?r??? ve kafa travmas?yla ?ikayetiyle 113 ki?i tedavi edildi


Yaz mevsimiyle birlikte y?ksekten d??me vakalar?nda g?zle g?r?l?r bir art?? ya?an?yor. ANF?nin haberine g?re a??r? s?caklar?n ya?and??? Diyarbak?r?da, Haziran ve Temmuz aylar?nda Devlet Hastanesi?ne bacak, kol k?r??? ve kafa travmas?yla ?ikayetiyle 113 ki?i tedavi edildi. Ortopedi ve Travmatoloji Uzman? Dr. Abdullah Erta?, kentte y?ksekten d??me vakalar?nda son 2 ay i?inde 82 vatanda??n ameliyat oldu?unu, 31 ki?inin de ayakta tedavi g?rd???n? s?yledi. Dr. Erta?, ?B?lgemizde havalar?n s?cak olmas?yla birlikte vatanda?lar?m?z damlarda yat?yor. Bu nedenle geceleri serinlemek amac?yla damda yatanlar uyurken d???yor. ?nlem almad?klar? i?in buda bir ?ok yaralanmay? beraberinde getiriyor. Haziran ve Temmuz aylar?nda 113 ki?i kol, bacak, kal?a ile beyin travmas? ge?irerek hastanemize ba?vurdu. Bunlardan 31?i ayakta tedavi g?r?rken, 82?si de ameliyat edildi. Damdan d??melerde ?zellikle kafa travmas?, omurga travmalar? ve b?t?n iskelet boyunca k?r?klar meydana gelebiliyor? dedi.(D?yarbak?r/EVRENSEL)
www.evrensel.net