Sokakta ?al??an ?ocuklar?n ailelerine e?itim verilecek

?anl?urfa Belediyesi, Hak-?? Sendikas?, Uluslararas? ?al??ma ?rg?t? (ILO) taraf?ndan y?r?t?len ?Sokakta ?al??an ?ocuklar?n Ailelerine Mesleki E?itim Sa?lanmas? Suretiyle En K?t? Bi?imlerdeki ?ocuk ???ili?inin Sona Erdirilmesi? projesi kapsam?nda, istihdam odakl? mesleki e?itim kurslar? a?acak


?anl?urfa Belediyesi, Hak-?? Sendikas?, Uluslararas? ?al??ma ?rg?t? (ILO) taraf?ndan y?r?t?len ?Sokakta ?al??an ?ocuklar?n Ailelerine Mesleki E?itim Sa?lanmas? Suretiyle En K?t? Bi?imlerdeki ?ocuk ???ili?inin Sona Erdirilmesi? projesi kapsam?nda, istihdam odakl? mesleki e?itim kurslar? a?acak. Tekstil sekt?r? alan?nda ?ocu?u sokakta ?al??an ya da ?al??ma riski alt?nda 80 ebeveyn 2 ay s?resince e?itim alacak. Kurslar? ba?ar?yla tamamlayanlara Milli E?itim Bakanl??? onayl? sertifika verilecek. Ebeveynlerin daha sonra b?lgedeki i?g?c? talebi do?rultusunda istihdam edilmesi hedefleniyor. Proje ile ?anl?urfa?da sokakta ?al??an ya da ?al??ma riski alt?nda bulunan toplam 160 k?z ve erkek ?ocuktan 70?inin sokaktan ?ekilmesi, 90??n?n ise ?al??mas?n?n engellenmesi hedefleniyor. (?anl?urfa/EVRENSEL)
www.evrensel.net