Harry Potter ve Azkaban Tutsa?? atv 20.30

Harry Poter And The Prisoner Of AzkabanY?netmeniAlfonso CuaronOyuncular? Daniel Radcliffe Rubert Grint Amma Watson Robbie Coltrane


Sirius Black ad?nda az?l? bir katil, t?yler ?rpetici Azkaban kalesinde tam on iki y?l boyunca tutsak kalm??t?r. Tek lanetle on ?? ki?iyi birden ?ld?ren Black?in, Karanl?k Lord Voldemort?un hizmetkar? oldu?una kesin g?z?yle bak?lmaktad?r. Bir yolunu bulup Azkaban?dan ka?an Black?in pe?inde oldu?u bir tek ki?i vard?r: Harry Potter.
Okuldaki ???nc? y?l?nda Harry?yi, yeni bir Karanl?k Sanatlara Kar?? Savunma ??retmeni, ilk kez alaca?? Kehanet dersi, heyecanl? Quidditch ma?lar? ve b?y?c?l?k k?y? Hogsmeade bekliyor.
www.evrensel.net